Een EU-cyberstrategie 2.0

Eind 2020 bracht de Europese Commissie een nieuwe cyberstrategie voor de EU uit. De EU wil dat vertrouwen en veiligheid in het nieuwe decennium centraal staan. De nieuwe cyberbeveiligingsstrategie heeft dan ook tot doel een wereldwijd en open internet te waarborgen, en tegelijk de veiligheid te verzekeren en de Europese waarden en de grondrechten van iedereen te beschermen.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
19 januari 2021

De nieuwe cyberstrategie van de EU heeft drie grote pijlers: (1) versterking van de cyberweerbaarheid van onze overheden en bedrijven, technologische soevereiniteit en leiderschap van de EU; (2) de opbouw van een operationele capaciteit binnen de EU om cyberincidenten te voorkomen en aan te pakken en om cybercriminelen te ontmoedigen, en (2) intensievere samenwerking tussen alle stakeholders voor een mondiale en open cyberspace.

Cyberweerbaarheid
Om in de EU een hoog niveau van cyberweerbaarheid van overheden en bedrijven te verzekeren, in een wereld waar de dreigingen steeds sneller veranderen en steeds complexer worden, stelt de Europese Commissie een hervorming van de Europese Richtlijn inzake Netwerk- en Informatiebeveliging voor (de NIS-richtlijn). Deze richtlijn dateert van 2016, maar werd in België pas laat omgezet. Heel wat bedrijven zijn vandaag nog bezig met de implementatie van de Belgische NIS-regels. Het voorstel tot herziening van de richtlijn verstrengt de beveiligingsvoorschriften die aan ondernemingen worden opgelegd, pakt de beveiliging van toeleveringsketens en betrekkingen tussen leveranciers aan, stroomlijnt de rapportageverplichtingen, voert strengere toezichtsmaatregelen voor nationale autoriteiten en strengere handhavingsvereisten in en streeft naar de harmonisatie van sanctieregelingen in de lidstaten. Ook de richtlijn kritieke infrastructuren wordt herbekeken. Naast een herziening van de NIS-richtlijn, beveelt de Europese Commissie aan om een door artificiële intelligentie gedreven cybersecurityschild voor de EU te maken.

De Europese Commissie denkt ook toekomstgericht en wijst erop dat netwerken van de ‘volgende generatie’ (te beginnen met 5G en alles wat daarna nog zal komen) ook doeltreffende beveiligd moeten blijven. In dat kader moedigt de EU haar lidstaten aan om, met de steun van de Europese Commissie en Enisa (Europees Agentschap voor cyberbeveiliging), de invoering te voltooien van de EU-5G-toolbox, een alomvattende en objectieve risicogebaseerde aanpak voor de beveiliging van 5G en de volgende generaties netwerken.

Operationele capaciteit van de EU
De operationele capaciteit om cyberdreigingen het hoofd te bieden, wil de Europese Commissie realiseren door de samenwerking tussen de lidstaten te versterken door de creatie van een nieuwe gezamenlijke cybereenheid. De hoge vertegenwoordiger moet bovendien het EU-instrumentarium inzake cyberdiplomatie versterken. Ook de cyberdefensiecapaciteit van de EU moet beter.

Een mondiale open cyberspace
Een veilig internet, of een mondiale open cyberspace, beoogt de Europese Commissie te bereiken door intensiever samen te werken met internationale partners om zo de internationale veiligheid en stabiliteit te bevorderen en de mensenrechten en fundamentele vrijheden op het internet te beschermen. Ook hier zal cyberdiplomatie van belang zijn. Zo wordt gepland om een wereldwijd EU-netwerk voor cyberdiplomatie te creëren om de EU-visie op cyberspace te promoten.

VBO – Cybersecurity staat hoog op de agenda van de bedrijfswereld. Ook het regeerakkoord van oktober 2020 maak van de beveiliging van netwerken en informatie een prioriteit.  En daar is alle reden toe. Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. En dan zijn er nog de vele cyberincidenten die niet te wijten zijn aan enig kwaad opzet ... Investeren in cybersecurity is en blijft dus een must voor zowel overheden als ondernemingen. Deze cyberstrategie 2.0 van de EU is dan ook een belangrijk signaal van de Europese instellingen dat cybersecurity ook hoog op de Europese (politieke) agenda staat.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.