Lamgelegd door een cyberaanval? Niet in mijn bedrijf!

Op 8 oktober vond de derde VVIP-Talk van het VBO, in het kader van diens 125ste verjaardag, plaats. De talk focuste op cybercriminaliteit bij ondernemingen en werd georganiseerd door het competentiecentrum Recht & Onderneming, met de steun van de Cyber Security Coalition.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
14 oktober 2020

Wat we willen bereiken met die VVIP-Talks? Creating value for society, tijdens een dialoog tussen een internationaal gerenommeerde spreker en de Belgische topbedrijven over een visionair en strategisch thema! Een van onze acht competentiecentra bepaalt telkens het thema van de bijeenkomst.

De keynotesprekers van deze derde sessie waren Jan Kerkhofs, federaal magistraat, en Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter. Beiden cybercriminaliteitsexperts van het eerste uur. Onder het motto ‘Lamgelegd door een cyberaanval? Niet in mijn bedrijf!’, vestigden ze de aandacht van de deelnemers op het groeiende aandeel van cybercriminaliteit in de politiële criminaliteitsstatistieken. Aan de hand van heel concrete voorbeelden openden ze onze ogen voor de risico’s en toonden ze aan hoe gemakkelijk het is om eender wie van ons in de val te lokken. Ze benadrukten dat cybersecurity een essentieel deel is van de strategie en het risicomanagement van elk bedrijf. Cybersecurity is een zaak van technologie, processen, maar ook van mensen. Daarom is de sensibilisering van elk personeelslid en van elke partner van een bedrijf rond dit thema een belangrijke sleutel tot succes.

Om af te ronden vatte Anneleen Dammekens, adviseur en bedrijfsjurist van het competentiecentrum Recht en Onderneming, samen welke lessen ondernemingen kunnen trekken uit de talk. Daarnaast zette ze kort uiteen hoe het VBO het thema cybersecurity benadert, welke visie en strategie het ontwikkelt en welke concrete initiatieven het op dit vlak genomen heeft, neemt en zal nemen. Zo verwees ze onder andere naar de vruchtbare samenwerkingen op dit vlak met de Cyber Security Coalition, het Centrum voor Cyberveiligheid, ICC Belgium en de FOD Economie.

Het thema komt uitgebreid aan bod in onze eerste REFLECT van 2021.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.