Zijn de kroonjuwelen van uw bedrijf veilig? Ook voor bedreigingen van binnenuit?

Werknemers krijgen vaak vrije toegang tot de kroonjuwelen, de meest waardevolle informatie en/of bezittingen, van een onderneming. Maar is die toegang altijd gerechtvaardigd? Houdt u rekening met bedreigingen van binnenuit? Met de mogelijkheid van misbruik van vertrouwen? Het VBO steunt een onderzoek van de Universiteit Antwerpen naar deze zogenaamde ‘insider threats’, en heeft daarvoor uw hulp nodig!


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
16 november 2020

De meeste werknemers hebben het goed voor met hun bedrijf. Gelukkig! Maar niet allemaal … Werknemers die stelen, frauderen, saboteren of gevoelige informatie lekken: het is de nachtmerrie van elke onderneming. Om bedrijven te helpen om zich beter te behoeden voor deze wolven in schaapskleren, startte de Universiteit Antwerpen met de steun van het VBO en in samenwerking met Brussels Airport Company, Bel-V, Elia, Engie-Electrabel, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en G4S een onderzoeksproject naar zogenaamde interne dreigingen of ‘insider threats’. In het kader van dit onderzoek hebben we uw hulp nodig. Vul onze korte vragenlijst over interne dreigingen in en word als eerste op de hoogte gebracht van onze onderzoeksresultaten. 

Bedrijven beschikken over waardevolle middelen die moeten worden beschermd. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om werknemers toegang te geven tot die waardevolle middelen, zodat ze hun werk kunnen doen. Hoewel de meeste werknemers te vertrouwen zijn en op een correcte manier omgaan met hun toegang, is dat jammer genoeg niet altijd het geval. 

Een medewerker die er met de inhoud van de kassa vandoor gaat. Een werknemer die uit frustratie het productieproces bewust saboteert. Een werknemer die jarenlang fraudeert door geld van de onderneming naar zijn of haar privérekening door te sluizen. Een medewerker die gevoelige informatie doorspeelt aan de concurrentie. Het gebeurt … En het zijn allemaal voorbeelden van zogenaamde ‘insider threats’. 

Om bedrijven te helpen om zich beter te beschermen tegen zulke interne dreigingen, is de Universiteit Antwerpen een onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is enerzijds na te gaan in hoeverre bedrijven zich bewust zijn van de problematiek van ‘insider threats’, en anderzijds bedrijven te voorzien van concrete aanbevelingen om interne dreigingen te voorkomen. 

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek is een vragenlijst waarbij getracht wordt de kennis, de houding en het gedrag van Belgische ondernemingen ten aanzien van interne dreigingen te onderzoeken. Daarbij hebben we uw hulp nodig. 

Het invullen van onze vragenlijst duurt slechts 10 minuten. De bedoeling is dat de vragenlijst ingevuld wordt door een medewerker die voldoende op de hoogte is van het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Omdat u zich ongetwijfeld afvraagt wat een deelname aan de vragenlijst u oplevert, verzekeren wij u dat u als eerste op de hoogte wordt gebracht van de resultaten en de bijhorende aanbevelingen. 

Het VBO steunt dit initiatief omdat het belangrijk is voor de bedrijven om de problematiek van de ‘insider threat’ beter in kaart brengen en nog belangrijker om de bedrijven te helpen om zich daar preventief tegen te beschermen.

Meer info:

Indien u meer informatie wenst over ons onderzoek naar ‘insider threats’, kan u altijd contact opnemen door te mailen naar mathias.reveraert@uantwerpen.be.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.