6 MAANDEN NA DE LOCKDOWN – 10 LESSONS LEARNED

Zes maanden geleden gebeurde het onmogelijke en ging ons land in een harde lockdown. Zes maanden later staan de media nog altijd bol van de doemscenario’s. Maar wie voorbij de schreeuwende krantenkoppen leest, ziet ook hoopvolle verandering. ‘Crisissen zijn uitdagingen’, zei voormalig VBO-voorzitter André Leysen. Die wijsheid in acht genomen, stelde het VBO de vraag aan zijn leden-sectorfederaties: ‘Welke relevante lessen kunnen we trekken uit de afgelopen intense periode van hectiek, onzekerheid en crisis?’ 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
16 september 2020

COVID-19 raasde als een brand over onze hoofden, maar vandaag schieten overal nieuwe groenen scheuten uit de smeulende aarde. De veerkracht en het aanpassingsvermogen van mensen en organisaties verrassen iedereen positief. Naarmate de coronacrisis toesloeg, groeide ook de solidariteit, creativiteit en resilience bij de ondernemers. En maakte ze duidelijk dat niet de snelste, niet de slimste, niet de grootste, niet de gezondste, maar wel de meest flexibele zullen overleven. Dat is alvast één ‘lesson learned’ die aantoont dat niet alles wat de coronacrisis voedde, per definitie fout of slecht is. 

Gemeenschappelijke veerkracht versterken
We hoeven het verleden niet te laten varen, maar misschien wel onze afhankelijkheid ervan. De juiste lessen trekken is een cruciale stap in het duurzaam sterker maken van ons economisch weefsel en onze gemeenschappelijke veerkracht. Op basis van hun ervaringen met de realityshock van de afgelopen zes maanden, zetten het VBO en zijn sectorfederaties tien ‘lessons learned’ in de verf. Ze zijn uitermate nuttig en leerrijk, maar blijven uiteraard het resultaat van een momentopname. We bundelden ze in een brochure en splitsten ze op in twee kleuren. GROEN zijn hoopvolle en bemoedigende lessen die we moeten koesteren en blijven verbeteren. De ROODgekleurde ‘lessen’ moeten aanzetten tot reflectie en concrete actie. 

  1. Laat ons leren van systeemproblemen. Zo vertraagt en vertroebelt het overaanbod aan beslissings- en adviesorganen de besluitvorming. EENHEID VAN COMMANDO is een must. 

  1. In enkele dagen tijd pasten we onze klassieke manier van werken aan. Er is nood aan een nieuwe, transparante invulling van het ‘telethuiswerk’. We noemen het 3D-WORKING. 

  1. De coronacrisis had weinig impact op de globale supply chains. Met uitzondering van subsectoren gelinkt aan gezondheid. Moeten België of Europa voor sommige STRATEGISCHE SUBSECTOREN een eigen productieapparaat ACHTER DE HAND houden? 

  1. SOCIALE ZEKERHEID ÉN TECHNOLOGIE vormden belangrijke STABILISATOREN en behoedden ons land voor een nog grotere sociale en economisch ramp. 

  1. Heldere en authentieke COMMUNICATIE is essentieel om correct te informeren, verkeerde perceptie te counteren en VERTROUWEN te krijgen. 

  1. Het MIDDENVELD speelt een gewaardeerde en RELEVANTE ROL in tijden van crisis. 

  1. Europa blonk niet uit in eenheid van optreden of daadkracht. Daarom is een (VER)STERK(T) EUROPEES NIVEAU meer dan ooit nodig waarbij alle lidstaten hun solidaire verantwoordelijkheid nemen. 

  1. De VEERKRACHT EN HET AANPASSINGSVERMOGEN van mensen en organisaties hebben iedereen positief verrast. Niet de snelste, slimste, grootste, gezondste, maar wel de meest flexibele zullen overleven. 

  1. Alles wat werk- of opleidingsgerelateerd is, wordt, indien zinvol, gedigitaliseerd. Alles wat intermenselijk, cultureel en recreatief is, zal ter compensatie nog ‘socialer’ of analoger worden. Kortom, er is PLAATS VOOR ‘CLICKS AND BRICKS’. 

  1. Het belang van een EFFICIËNTE SAMENWERKING EN DUIDELIJKE TAAKVERDELING tussen overheden, sectoren, bedrijven, sociale partners en belangenverdedigers wordt des te urgenter in tijden van crisis. 

 

Zijn we voorbereid op een volgende pandemie?
Vandaag liggen er geen draaiboeken klaar voor disruptieve, wereldwijde calamiteiten, zoals de coronacrisis. Nochtans is in de huidige globale economische en maatschappelijke constellatie een biologische pandemie continu mogelijk. Bovendien groeit het risico dat om het even welke crisis dezelfde pandemische dimensies aanneemt. Denk aan een klimaatramp, een financiële crisis, een nucleair ongeval of een cyberaanval. Zelfs lokale gebeurtenissen – een bosbrand, een falende markt, een staatsgreep – kunnen wereldwijde gevolgen hebben die lokaal niet kunnen worden opgelost.

We moeten de coronacrisis gebruiken om de overgang naar een duurzaam economisch systeem te versnellen en zo onze bedrijven en maatschappij weerbaarder te maken. Om te voorkomen dat we niet opnieuw de hele wereld on hold moeten zetten als een nieuwe pandemische crisis van welke aard of orde ook ons treft. Zo’n herstel moet gepaard gaan met een doorgedreven digitalisering en verduurzaming of ‘green recovery’ van onze economie. Steunend op een kosten-batenanalyse van welke maatregelen een maximale welzijnsimpact hebben en tegelijk een minimale sociale en economische kost meebrengen voor het land.

Kortom, we moeten onze weerbaarheid, onze resilience versterken en tegelijk een planmatig en structureel ingebed crisismanagement ontwikkelen om degelijk voorbereid disruptieve crisissen zoals COVID-19 in de toekomst te bestrijden.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.