Generieke gids: geactualiseerde versie!

Waar we als VBO al een tijd voor ijverden, is nu een feit. De generieke gids is eindelijk voor een groot stuk aangepast aan de realiteit op het terrein. In de schoot van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben we vorige week immers een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd: ‘versie 7.0’. Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 oktober 2021

De aanpassingen aan de generieke gids houden rekening met de wijzigingen van de regelgeving die op 1 oktober in werking treden. Zo zal het dragen van een mondmasker in een werkgerelateerde context voortaan op de meeste plaatsen niet meer verplicht zijn, maar wel sterk aanbevolen blijven wanneer het onmogelijk is om de ‘social distancing’-regels na te leven. 

Daarnaast werden de maatregelen die gelden in de lunch- en pauzeruimtes aangepast. In plaats van de ‘1,5 m’-regel is het nu de werkgever die het bepaalt hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn, o.a. rekening houdend met de ventilatie. Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien. De zitplaatsen worden zodanig georganiseerd dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft en het lunchen met vaste tafelpartners wordt gestimuleerd. 

Eerder werden al de regels rond het collectief vervoer georganiseerd door de werkgever versoepeld, waardoor het opnieuw mogelijk werd om met meerdere mensen tegelijk plaats te nemen in een voertuig op voorwaarde dat er mondmaskers worden gedragen. 

Een volledig overzicht van de verschillende wijzigingen van de generieke gids vindt u hier

De generieke gids is een evolutief instrument dat wordt aangepast telkens dat noodzakelijk is, om rekening te houden met de huidige stand van zaken op het terrein en om in lijn te blijven met de van toepassing zijnde regelgeving inzake COVID-19 zoals voorgeschreven door het Overlegcomité. 

VBO – Het is nodig om nu op korte termijn duidelijk te maken welke toekomst er nog is voor de generieke gids in de post-federale fase na 1 november. Een leidraad voor ondernemingen waarbij ze, afhankelijk van hun situatieanalyse, zelf beslissen welke maatregelen ze nog toepassen, lijkt de meest aangewezen weg.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.