Coronacrisis – Cao’s 103 en 148 ondertekend

Deze voormiddag werden in de Nationale Arbeidsraad twee nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Het gaat over cao nr. 103 en cao nr. 148.  De ondertekening van deze cao’s kadert in het sociaal akkoord van 11 september 2020 waarover we reeds berichtten.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
07 oktober 2020

Cao nr. 148 geeft de ondernemingen de mogelijkheid om de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden in te voeren, zonder dat daarvoor nog een cao op sector- of ondernemingsniveau moet worden afgesloten. De cao is geldig tot en met 31 december 2021. Dit is een langdurige en broodnodige administratieve vereenvoudiging voor heel wat werkgevers. Onder het toepassingsgebied van de cao vallen zowel de klassieke tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden als het overgangsstelsel economische redenen dat werd voorzien in het volmachtenbesluit nr. 46. Per dag dat een bediende tijdelijk werkloosheid wordt gesteld wegens economische redenen, voorziet de cao dat er een aanvullende vergoeding van de werkgever ten bedrage van 5,63 euro is verschuldigd.

De aanpassing van cao nr. 103 voorziet dat de periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen worden geneutraliseerd om te berekenen of een werknemer toegang heeft tot het gewoon tijdskrediet.

Beide teksten kan u binnenkort raadplegen op de website van de Nationale Arbeidsraad.

In het sociaal akkoord van 11 september staan 4 maatregelen centraal. Door het ondertekenen van de cao’s voeren de sociale partners er vandaag 2 uit. Om de uitvoering van de andere 2 maatregelen kracht bij te zetten, nl. het voorzien in een financiering van de kosten voor de werkgevers die worden veroorzaakt door de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht voor de jaarlijkse vakantie en een bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot en met 31 december 2020, brachten de sociale partners ook een begeleidend advies uit. Dit advies is een wederzijds engagement om in verder overleg te treden met de regering en het parlement én een oproep aan de overheid om ook de laatste 2 maatregelen van het akkoord integraal uit te voeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.