Coronasneltests in ondernemingen - Procedure staat nu vast

Sneltests zijn geen wondermiddel om de pandemie in te dijken, maar als ze gericht en efficiënt worden ingezet, kunnen ze wel een nuttige bijdrage leveren, schreven we hier vorige week. Het advies over sneltests van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is inmiddels omgezet in een procedure.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
31 maart 2021

Sneltests kunnen nu op repetitieve basis ingezet worden in ondernemingen om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden. Let wel, dit kader heeft geen betrekking op zelftests, maar gaat enkel over sneltests die in een ondernemingscontext worden afgenomen door de preventiediensten.

Het inzetten van sneltests ontslaat de partijen in geen geval van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in deze generieke gids/sectorgidsen na te leven, en mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen op de quarantaineverplichting. Het inzetten van tests moet bovendien steeds gepaard gaan met een controle op de preventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.

Daarbij moet bovendien worden benadrukt dat een negatief testresultaat niet noodzakelijk wil zeggen dat men niet besmettelijk is. Personen met een relatief lage virale load worden niet gedetecteerd. Duiding en heldere communicatie daaromtrent zijn nodig. Het moet ook duidelijk zijn wat het gevolg is van een positief testresultaat na een sneltest. Dat dient in elk geval te leiden tot quarantaine en contactopsporing (= registratie in de database).

De werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen en die toestemming moet vrijwillig worden gegeven. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests adequaat toe te lichten.

De privacy moet verzekerd zijn bij elke stap in de teststrategie. Testresultaten mogen in geen enkel geval aan de werkgever worden meegedeeld. Testkits bestemd voor het testen van werknemers kunnen alleen worden aangevraagd door de arbeidsartsen, en moeten ook rechtstreeks aan arbeidsartsen worden afgeleverd. De werkgever kan ze niet rechtstreeks zelf bestellen.

Sneltests kunnen niet langer enkel in het kader van clusterbeheer ingezet worden. Op basis van een risico-inschatting kunnen repetitieve sneltests nu ook daarbuiten ingezet worden, dus zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak. Het is de arbeidsarts die nagaat of aan de voorwaarden is voldaan. De beslissing wordt genomen in overleg met de werkgever en met inachtneming van het sociaal overleg. Sneltests kunnen alleen worden ingezet bij personen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer, niet bij telewerkers. De voorwaarden hebben o.a. betrekking op het profiel van de onderneming (bv. als er in het verleden reeds clusters werden vastgesteld), de aard van de activiteiten (hogere incidentie), aantal, variatie en intensiteit van de contacten, fysieke werkbelasting, ventilatie-aspecten …

VBO – Er is nu eindelijk duidelijkheid over het gebruik van sneltests in ondernemingen. In de juiste omstandigheden kunnen die bijdragen aan het inperken van verspreidingen. We blijven er op hameren dat de cijfers over besmettingen openbaar gemaakt moeten worden, niet om schuldigen aan te wijzen, maar om de aanpak gericht en efficiënt te maken. Ook de arbeidsarts moet over deze details kunnen beschikken om zijn risico-inschatting te kunnen maken. We rekenen er ten slotte op dat ook zelftests snel en massaal inzetbaar worden gemaakt, zowel voor burgers als voor bedrijven.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.