COVID-19: Impact op sociaal overleg op sectoraal- en ondernemingsvlak

UPDATE 18/05/2020 – Gezien de uitzonderlijke overheidsmaatregelen in het kader van bescherming tegen het coronavirus, is het essentieel dat we eerst en vooral die richtlijnen respecteren, in het hogere belang van de volksgezondheid.

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

 

Het VBO raadt dus alle actoren van het sociaal overleg, d.w.z. de vertegenwoordigers van ondernemingen en werknemers, aan om zo pragmatisch mogelijk te handelen in het kader van de organisatie van hun vergaderingen. 

Zolang de regeringsmaatregelen i.v.m. het coronavirus van kracht blijven, raden we dus het volgende aan:

  1. Geef de voorkeur aan elektronische en telefonische contacten i.p.v. aan fysieke vergaderingen.
  2. Sluit ‘gentlemen’s agreements’ over dringende maatregelen i.v.m. gezondheid en veiligheid op het werk.
  3. Leef die akkoorden na, ook al werden ze vanop afstand en via elektronische weg gesloten.
  4. Geef altijd blijk van flexibiliteit en goede wil. 

Hierna vindt u de aanbevelingen van de FOD WASO: 

Gevolgen inzake arbeidsrecht

Gevolgen inzake sociale verkiezingen

UPDATE 13/05: Sociale verkiezingen 2020: opschorting procedure sinds X+35 nu bij wet bevestigd

Het heeft een aantal weken geduurd, maar nu staat ze zwart op wit in het Staatsblad: de wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie, gepubliceerd op 13 mei 2020. 

De wet herneemt het principe van de opschorting van de verkiezingskalender en het uitstellen van de verkiezingsdag. De sociale partners hadden in maart 2020 al gesuggereerd om de verkiezingen te verschuiven naar eind november 2020, maar die periode moet nog bevestigd worden bij koninklijk besluit én na een nieuw advies van de Nationale Arbeidsraad. Alles zal daarbij afhangen van hoe de gezondheidssituatie naar aanleiding van COVID-19 verder evolueert.

Daarnaast bekrachtigt het wetsvoorstel ook de opschorting van de handelingen na X+35, inclusief beroepen bij arbeidsgerechten met terugwerkende kracht (17 maart 2020). Elke handeling na X+35 wordt derhalve als nietig beschouwd, met uitzondering van de vaststelling van de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure wanneer er geen lijsten of kandidaten werden ingediend.

Voorlopig is het nog onzeker wanneer de tijdelijke opschorting afloopt. Dat zal gebeuren op een datum die afhangt van de nieuwe verkiezingsperiode, vast te leggen bij koninklijk besluit na advies van de NAR. De verkiezingsperiode (en dus de verkiezingskalender) zal automatisch hervatten vanaf die nieuwe dag X+36.

De publicatie van deze wet brengt eindelijk de nodige rechtszekerheid in deze materie van openbare orde. Dat maakt ze ook zo delicaat. De wet bevestigt eveneens dat werknemers die in 2020 op dag X+35 zijn voorgesteld als kandidaat, uiteraard beschermd blijven. De zogeheten periode van 'occulte bescherming' daarentegen wordt wel opgeschort, waardoor ondernemingen - tot nader order - niet meer hoeven te vrezen dat ze vrijaf moeten geven aan een werknemer met als reden dat die zich nog als ‘plaatsvervangend kandidaat’ zou kunnen aandienen.

Gevolgen inzake ‘Terug aan het werk’

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.