COVID-19: Mag mijn bedrijf blijven werken?

UPDATE 25/03/2020 - Op voorwaarde dat aan de gezondheidsverplichtingen wordt voldaan, mogen de meeste activiteiten doorgaan tijdens de coronacrisis, dus niet enkel de essentiële activiteiten!

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

Op het terrein rijzen heel wat vragen naar welke economische activiteiten nog toegelaten zijn sinds 18 maart, de datum waarop de strengere beperkingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad ingingen. Het komt er nu op aan uitwassen te vermijden, denken we aan onnodige sluitingen door de politie. Omdat de Belgische aanpak verschilt van de maatregelen die onze buurlanden nemen, wil het VBO elk misverstand hieromtrent vermijden.  

In haar eerste ministerieel besluit, gepubliceerd op 18 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad, heeft de regering een eerste lijst opgenomen van 'essentiële' sectoren (1ste categorie; de cruciale sectoren en essentiële diensten worden opgelijst in de bijlage bij het MB van 18/03/2020) die absoluut operationeel moeten blijven, en een lijst van risicosectoren (2de categorie) die elke activiteit moeten staken tot en met 5 april.

De andere sectoren (uit de 3de categorie) kunnen perfect hun activiteiten voortzetten, op voorwaarde dat ze verplicht telewerk organiseren voor alle functies die zich daartoe lenen of, als dat niet kan, de goede naleving van de regels voor ‘social distancing’ waarborgen (verplichte inachtneming van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon). Enkel indien die twee voorwaarden niet gegarandeerd kunnen worden op de werkplek, moet een onderneming uit de 3de categorie haar activiteiten gedeeltelijk of volledig stopzetten. 

In een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd op 23/03/2020, bevestigt de federale regering de dringende maatregelen en vult ze de lijst van “cruciale sectoren en essentiële diensten” aan. Het Crisiscentrum en de regering hebben op die manier rekening gehouden met de vele oproepen van onze sectoren om de lijst aan te vullen. Dat is van het allergrootste belang voor de werking van onze gezondheidsstructuren, de bevoorrading van ons land, de  veiligheid van personen en de continuïteit van de openbare diensten. De bijlage van het ministerieel besluit werd ook aangevuld met de overeenkomstige paritaire comités.

Die verplichting tot telewerk en, voor de andere werknemers, tot ‘social distancing’ geldt voor alle economische activiteiten. Het verschil tussen categorieën 1 en 3 schuilt in de aard van de verbintenis die de werkgever moet naleven ten aanzien van zijn werknemers.

  • Inspanningsverbintenis: de onderneming uit een cruciale sector of essentiële dienst (1ste categorie) moet er alles aan doen om de regels te respecteren (telewerk + ‘social distancing’), maar zal niet worden gesanctioneerd of gesloten indien ze dat doel niet bereikt.
  • Resultaatsverbintenis: de onderneming met een 'andere activiteit' (3de categorie) moet de regels naar de letter naleven; haalt ze haar doel niet, dan ontvangt ze een verwittiging en wordt ze desgevallend gesanctioneerd met een verplichte sluiting.

De FOD Werk geeft alle nodige verduidelijkingen omtrent de verplichtingen die de werkgever tijdens de crisisperiode moet nakomen ten aanzien van zijn werknemers.

Laatste punt: werkgevers uit de 3de restcategorie moeten voor elke functie een risicoanalyse doen. Die zal niet noodzakelijk leiden tot een volledige sluiting: de sluiting kan gedeeltelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie in de zogeheten risicosectoren (2de categorie). Daar gebeurt wel automatisch een volledige sluiting.Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.