Nieuwe cao telewerk - Kader voor het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk

Sinds de start van de pandemie vorig jaar is telewerk een belangrijk instrument in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Voor heel wat ondernemingen en werknemers, voor wie telewerk hoogstens eens occasioneel werd ingezet, betekende het een plots en verplicht omgooien van hun arbeidsorganisatie. Werkgevers en werknemers pasten zich naar best vermogen aan maar toch klonk de roep om een ‘wettelijk kader’ steeds luider.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
01 februari 2021

Dat zette de werkgevers- en werknemersorganisaties ertoe aan om in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te sluiten om het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk te omkaderen. De kern van de cao draait om het maken van goede afspraken over:

  • De voor het telewerk benodigde apparatuur (ter beschikking gesteld of eigen materiaal) en de regeling van de kosten (bij gebruik van de eigen computer en eventuele bijkomende verbindingskosten), maar rekening houdend met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever al aan de telewerker betaalt);
  • Arbeidsduur en uurroosters;
  • Taken en prestatienormen en de controle daarop;
  • Momenten waarop of periodes waarin de telewerker bereikbaar moet zijn of niet te bereiken is en eventueel de manier waarop;
  • Welzijnsaspecten. De bestaande wettelijke bepalingen inzake welzijn op het werk zijn toegevoegd als hulp en leidraad voor de ondernemingen die deze overeenkomst toepassen.

Wie al een overlegd en uitgewerkt beleid had vóór 1 januari, wordt niet gedwongen om alles op de schop te gooien maar organisaties zonder enige afspraak of overleg over de verplichte telewerksituatie moeten wel aan de slag met de nieuwe cao. 

VBO ­– Het VBO is tevreden dat de sociale partners na moeilijke onderhandelingen een akkoord hebben bereikt. Dit kader moet ertoe bijdragen om het “verplicht” telewerk in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen en er langs beide zijden de vruchten van te plukken. De kunst bestaat er immers in om de gedwongen situatie zo optimaal mogelijk te organiseren en zo de prestaties en productiviteit van de werknemers te versterken en hun welzijn te ondersteunen. Goede afspraken zijn daartoe onontbeerlijk. Vergeet ook niet: de belangrijkste hefboom om te komen tot bevlogen en productieve (tele)werknemers is en blijft vertrouwen. Geen kinderlijk en naïef vertrouwen, maar een dat rust op een stevige fundering van goede afspraken en een duidelijk kader.

Het VBO organiseert webinars over die nieuwe cao. Klik hier voor meer info

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.