Oproep tot de rede aan de volksvertegenwoordigers

De voorbije twee weken zagen wij bepaalde ontwikkelingen in het parlement die ons met verstomming hebben geslagen. Iedereen weet dat het huidige beleid op twee benen hinkt, wat een logisch gevolg is van een minderheidsregering en een parlement waar verschillende wisselmeerderheden mogelijk zijn. Maar we leven in een democratie waarvan het parlement een belangrijke pijler is.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
19 mei 2020

Normaal gesproken worden de debatten ten gronde gevoerd, veelal met hoorzittingen om verschillende stakeholders de kans te geven visies en standpunten te delen. De Commissie Sociale Zaken vraagt ook steeds het advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad om er zeker van te zijn dat de voorstellen voldoende draagvlak hebben op het terrein. En tot slot zorgt de Raad van State voor een juridische analyse als waarborg voor kwaliteitsvolle regelgeving.

Wat we nu zien gebeuren baart ons zorgen. Bepaalde voorstellen staan plots prioritair op de agenda en krijgen het label van ‘hoogdringendheid’ opgeplakt. Het grote voordeel? Geen advies van de sociale partners, noch van de Raad van State en alles rond in twee à drie weken tijd.

Dat is wat er gebeurde met het wetsvoorstel, ingediend door Meryame Kitir van sp.a, dat een einde wil stellen aan de situatie waarbij de opzeggingstermijn uitwerking heeft tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid COVID-19. Dat daarover een grondig parlementair debat wordt gevoerd is prima. Dan wordt er ook geluisterd naar wat de sociale partners hierover adviseren en wordt ook de wettigheidstoets gevraagd door de Raad van State. Niets van dit alles. Het moet snel gaan, en erger nog, het advies van de Raad van State zou het plan om de wet retroactief te laten terugwerken vanaf 1 maart (dus nog voor de lockdown) kunnen dwarsbomen. De focus ligt exclusief op misbruiken, die niet goed te praten zijn maar die ook op een andere manier kunnen worden aangepakt. De hele regeling moet op de schop en de collateral damage voor de vele bedrijven die vandaag alle moeite hebben om te overleven, nemen ze er dan maar bij. De aangenomen amendementen maken de ontwerptekst nog onverteerbaarder. Een dubbele retroactiviteit, een extra compensatie voor ontslag van vóór 1 maart … het kan niet op.

Alle hoop is nu gericht op de laatste stemming in de plenaire vergadering. Zal de rede hier kunnen zegevieren?

Vandaar onze oproep aan de volksvertegenwoordigers. Speel het spel correct en kom terug tot de rede. Niets is zo verdienstelijk als een wet die het resultaat is van een verrijkend en grondig debat, en die een kwaliteitslabel mag dragen. Dat helpt onze samenleving vooruit en kan in deze moeilijke tijden bijdragen tot een duurzame groei van onze economie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.