COVID-19: ‘Social distancing’ verklaard

UPDATE 07/07/2020

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

 

Waar komt de ‘social distancing’-verplichting vandaan?

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven.

 • Bedrijven moeten de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Die regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
 • Bedrijven uit cruciale sectoren en essentiële diensten zijn gehouden om de regels van ‘social distancing’ in de mate van het mogelijke toe te passen.

 

Wat is ‘social distancing’?

‘Social distancing’ betreft een reeks infectiebeperkende of -controlerende acties of maatregelen bedoeld om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te stoppen of te vertragen. De bedoeling is om de kans op contact tussen personen die geïnfecteerd zijn en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te minimaliseren.

 

Hoe pakken bedrijven dit best aan?

Het is aangewezen dat bedrijven hun benadering onderbouwen via een situatieanalyse waarbij per activiteit en per omgeving de analyse en de maatregelen worden weergegeven. Er kan vertrokken worden van de bestaande risicoanalyses in het kader van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

 

Wat zijn mogelijke ‘social distancing’-maatregelen op bedrijfsniveau?

1. Afstand houden, d.w.z. blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter. Dat is de afstand die vermeld wordt in het ministerieel besluit.

 • Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge, zoniet garandeer minimaal 1,5 meter.
 • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.
 • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd.
 • Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dat heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.
 • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend.
 • Zie ook punt 3 i.v.m. isolatie of afgezonderde tewerkstelling.

2. Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan nog is het aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn.

3. Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden. Normaal moet zoveel mogelijk vermeden worden dat werknemers afgezonderd werken maar nu kan het een tijdelijke optie zijn.

 • Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon.
 • Werkplekken compartimenteren.
 • Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren, teruggebracht worden naar 1 persoon.
 • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer.

4. Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. Digitale communicatiemiddelen en -tools bieden ongekende mogelijkheden om te overleggen. Startwerkvergaderingen of toolbox-meetings kunnen worden gehouden via een luidsprekersysteem waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.

5. Geen begroetingen die contact inhouden. Er zijn voldoende alternatieven voor de handdruk. Het blijft evenwel belangrijk om dat herhaald te benadrukken. De macht der gewoonte neemt vaak nog de bovenhand.

6. Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen en ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen beroerd zijn. Desgevallend kunnen wegwerphandschoenen gebruikt worden.

7. Als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen, beperk dan die ‘blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt. Hou tegelijk rekening met punt 8.

8. Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn. Gewone mondmaskers en maskers die voldoen aan de voorwaarden voor persoonlijke bescherming moeten correct en consistent gedragen worden gedurende de tijd dat ze gebruikt worden. Bekijk ook zeker de richtlijnen voor beschermingsmiddelen.

9. Stel reis- en verplaatsingsbeperkingen in. Laat enkel wat absoluut noodzakelijk is en niet kan worden opgelost langs digitale weg doorgaan.

10. Een heel extreme ‘distancing’-maatregel is ‘beschermende sekwestratie’. Dat is een maatregel die een beperkte groep gezonde mensen afschermt van het virus. Zij blijven dan dag en nacht op hun afgeschermde ‘veilige’ werkplek.

 

This article is also available in English

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.