COVID-19: Sociale verkiezingen

UPDATE 24 maart: Tijdelijke opschorting van de procedure voor de sociale verkiezingen – gevolgen onderzocht in de NAR

> Meer info van de FOD WASO Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen

 

In het licht van het strikte en uitzonderlijke kader waarin we verkeren naar aanleiding van de corona-epidemie, zijn de sociale partners op dinsdag 24 maart 2020 in de NAR tot een akkoord gekomen omtrent de bepalingen bij de beslissing van de G10 om tijdelijk de procedure voor de Sociale verkiezingen 2020 op te schorten. 

Dat akkoord is uitgemond in volgend advies. 

De Raad adviseert dat de Koning een nieuwe datum vastlegt voor de sociale verkiezingen. Hij suggereert de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert. 

Alle akkoorden gesloten op datum van de tijdelijke opschorting van de verkiezingsprocedure worden behouden en blijven onveranderd, behalve de akkoorden die doelloos zijn geworden en die uitdrukkelijk het coronavirus vermelden (bv. akkoorden over stemming per brief). 

De sociale partners zijn in het bijzonder overeengekomen om:  

 • de procedure op te schorten vanaf dag X+36 (de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten)
 • derhalve de indiening van de kandidatenlijsten te laten verlopen zoals gepland (uiterlijk op X+35), maar de mededeling aan het personeel van de kandidatenlijsten in papieren of elektronisch formaat, op te schorten
 • de ontslagbescherming te garanderen voor de op dag X+35 volgens de regels ingediende kandidaten
 • te garanderen dat het sociaal overleg tijdens de periode van tijdelijke opschorting wordt voortgezet binnen de organen in hun huidige samenstelling
 • wat de (potentiële) plaatsvervangende kandidaten betreft op dagen X+54 en X+76, de periode van zogeheten 'occulte bescherming' op te schorten vanaf (de actuele) dag X+36 tot de nieuwe (fictieve) dag 'X', die te bepalen is naargelang de gewijzigde kalender van de sociale verkiezingen, hetzij 36 dagen voor hervatting van de kalender van de sociale verkiezingen
 • de tweede kiesvoorwaarde van uitzendkrachten te berekenen (26 dagen tussen X en X+77) gedurende een periode die loopt vóór en na de schorsing
 • de oorspronkelijke datum Y te behouden (in mei 2020) als criterium voor het onderzoek naar de verkiesbaarheidsvoorwaarden, ook voor de plaatsvervangende kandidaten
 • inzake de beschermingsperioden van beschermde werknemers (wet van 19/03/1991) als gevolg van de sociale verkiezingen van 2016 die geen kandidaat zouden zijn in 2020, het onderscheid te maken tussen werknemers die werden ontslagen tot en met 17 maart 2020 (datum van de G10-verklaring) en na die datum: 
  • tot en met 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de oorspronkelijke fictieve datum (tussen mei en juli 2020) van de installatie van de organen (ten laatste op Y+45)
  • na 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de nieuwe datum van installatie van de organen (na het uitstellen van de sociale verkiezingen 2020) 
 • tot slot, in het specifieke geval van délégués die zes extra maanden beschermd zijn in toepassing van artikel 2, §2, al. 2, van de wet van 19/03/1991, zullen die zes maanden lopen vanaf de eerste dag van de nieuwe periode van sociale verkiezingen (nieuwe dag Y) 

De volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure kan worden vastgesteld in ondernemingen waar geen enkele kandidatenlijst ten laatste op X+35 werd ingediend.

Het einde van de tijdelijke opschorting is op dit moment voorzien in het najaar, op een datum die voortvloeit uit de nieuwe verkiezingsperiode te bepalen door de Koning op advies van de Nationale Arbeidsraad.

De sociale partners roepen de regering op om met spoed het wetgevend en regelgevend kader in die zin goed te keuren om alle betrokken partijen de broodnodige rechtszekerheid te geven.

**********************

De Groep van Tien heeft op 17 maart 2020 overlegd via conference call en een beginselakkoord gesloten om de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 op te schorten zodra alle representatieve werknemersorganisaties hun kandidatenlijsten hebben ingediend. 

De lijsten zullen dus niet kunnen worden aangeplakt binnen de ondernemingen, noch elektronisch ter beschikking worden gesteld van de werknemers. 

De NAR komt zo snel mogelijk bijen om de concrete voorwaarden van deze opschorting te bepalen. 

De sociale partners zijn overeengekomen om alle perverse effecten die het uitstel van de verkiezingsdag (dag Y) met zich meebrengt, uit de weg te gaan. 

Momenteel ziet het ernaar uit dat de procedure voor de sociale verkiezingen hervat zal kunnen worden na de zomer van 2020.

Het VBO houdt u op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.