Verder inzetten op telewerk noodzaak in bestrijding pandemie!

Begin mei kreeg het gros van de bedrijven groen licht om hun activiteiten te heropstarten. De ondernemingen stelden alles in het werk om die heropstart in veilige omstandigheden te organiseren. Ons land heeft iedereen, in elke sector, hard nodig om de economie opnieuw op kruissnelheid te brengen. Dat is een uitdaging die we allemaal samen moeten aangaan: ondernemers, werknemers, jongeren en ouderen. 


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
27 mei 2020

Het is daarbij cruciaal dat ondernemingen de heropstart in veilige omstandigheden organiseren rekening houdend met social distancing en hygiënemaatregelen. Dat zal nog geruime tijd een delicate evenwichtsoefening blijven tussen gezondheid en economie, waarbij telewerken - dat ondertussen zijn strepen heeft verdiend - een belangrijke plaats moet blijven innemen. 

Lessons learned

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legde ondernemingen sinds 23 maart een reeks maatregelen op, waarvan telewerken de belangrijkste was. Op die manier werden ondernemingen verplicht, ongeacht hun grootte, om telewerk te organiseren voor alle functies waarvoor dat mogelijk was, zonder uitzondering. Ook in cruciale sectoren en essentiële diensten dus.

Eén van de belangrijkste lessen van deze crisis is dat we kunnen rekenen op een performant telecomnetwerk en wijd verspreide digitale tools. Daardoor kon 25 à 30% van de werknemers thuis blijven doorwerken. Bovendien hebben we van de nood een deugd gemaakt. Heel wat mensen leerden werken met de noodzakelijke informaticatools. Voor velen was deze crisis de nuttigste online opleiding van hun carrière. Daarnaast hebben we geleerd om anders te vergaderen en, in veel gevallen, afspraken beter na te komen.

Geleidelijke terugkeer naar de werkplek

Met de exitstrategie werd ook de wettelijke basis aangepast: telewerken is niet langer de norm, maar blijft een sterke aanbeveling. Telewerken is en blijft een efficiënt middel tegen de verspreiding van het virus. Het beperkt immers het aantal werknemers in eenzelfde ruimte, net als de tijdspanne waarin ze samen in die ruimte aanwezig zijn.

Het VBO is voorstander van een gefaseerde terugkeer naar de werkplek in verschillende stappen, en dat op vrijwillige basis. Zelfs waar het niet altijd evident, maar wel mogelijk is, moet telewerk de eerste optie blijven. Het VBO bundelde alle informatie voor een optimale organisatie van telewerk. Die vindt u hier.

Het virus is voorlopig onder controle, maar nog niet weg. Dé uitdaging de komende maanden blijft dus onze economie veilig, maar zeker op toerental te brengen. Iedereen heeft er baat bij dat onze economie verder kan heropleven. Maar de risico’s op een heropflakkering van de epidemie zullen ons nog lange tijd parten spelen. We moeten daarom alles in het werk blijven stellen om de verdere verspreiding van de coronapandemie in te dijken om zo nieuwe, strengere maatregelen te vermijden. Dat zou de fundamenten van onze economie immers zo diep aantasten dat we het toekomstige groeipotentieel van onze bedrijven bruusk onderuithalen.

Ondernemingen zullen bijgevolg hun werkprocessen op een aangepaste manier moeten blijven organiseren. Het VBO roept, samen met al zijn leden-sectorfederaties, op om tijdens de maand juni waar mogelijk verder in te zetten op telewerk. Organiseer dat telewerk zo efficiënt mogelijk en maak duidelijke afspraken met alle betrokken medewerkers.

Samen kunnen we de economie en onze samenleving er weer bovenop helpen!

'Blijf maximaal inzetten op telewerk!': Ontdek de videoboodschap van Pieter Timmermans


> Lees ook de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk


 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.