COVID-19: UPDATE - Wat onderneemt de verzekeringssector (Assuralia)?

14 april 2020. Ook in tijden van coronavirus is en blijft de verzekering een wezenlijk onderdeel van de zekerheid van particulieren, gezinnen, ondernemingen en instellingen. Daarom kondigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sterke en uitzonderlijke maatregelen aan, in de eerste plaats ten gunste van vandaag extra kwetsbare mensen en bedrijven.

Samengevat neemt Assuralia de volgende maatregelen:

  • Het personeel blijven beschermen bij tijdelijke werkloosheid: de verzekeraars zullen de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen) handhaven bij tijdelijke werkloosheid, en werkgevers tot 30 september uitstel laten om de premies te betalen.
  • Respijt bieden voor de terugbetaling van hypotheekleningen: net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, zullen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronaviruscrisis een opschorting genieten van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheekleningen bij verzekeringsondernemingen tot uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Het ‘respijt’-voordeel wordt uitgebreid tot de ‘schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet’ voor particulieren die in aanmerking komen voor dit uitstel van terugbetaling van die hypothecaire lening.
  • Het ‘respijt’-voordeel wordt uitgebreid tot brandverzekeringen verbonden aan hypotheekleningen: voor die brandverzekeringen krijgen klanten, die tijdelijk werkloos zijn, uitstel van 30 maart tot 30 september om hun premie te betalen.
  • Ademruimte bieden bij betalingsproblemen: gezinnen (en bedrijven) die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden, wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.
  • De onderbreking van economische activiteit verstandig beheren: voor bedrijven bij wie de activiteit stilvalt omwille van de regeringsmaatregelen, zullen meerdere verzekeringen zich automatisch aanpassen aan het stilliggen van de activiteit. Zo vindt inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid hoe dan ook een eindafrekening plaats in verhouding tot de mindere loonmassa of omzet.
    Wat andere bedrijfsverzekeringen betreft, zullen bedrijven die hun activiteit conform het koninklijk besluit hebben moeten staken op aanvraag uitstel genieten (tot uiterlijk 31 oktober) om hun verzekeringspremies te betalen die vervallen tussen 30 maart en 30 september. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden.
  • Het uitstel van betaling uitbreiden tot andere leningen aan bedrijven: voor overige leningen van verzekeraars aan bedrijven geldt hetzelfde respijt als voor hypotheekleningen. Voor nieuwe leningen aan bedrijven verwijzen de verzekeringsondernemingen het betrokken bedrijf naar de banken, zodat dat bedrijf kan genieten van de voordelen van het akkoord dat tussen de overheid en de banken werd overeengekomen.

Naarmate de weken vorderen, worden ook de maatregelen meer concreet. Zo stelde Assuralia een lijst met de meest gestelde vragen op waarop ze heel praktische antwoorden geeft (zoals de precieze voorwaarden waaraan moet worden voldaan). En dat zowel voor de werkgevers als de werknemers. U vindt de FAQ-lijst hier.

Raadpleeg ook regelmatig de websites van Assuralia of ABCverzekering voor eventuele updates. Wie daar geen antwoord vindt, moet zich wenden tot zijn contactpersoon bij zijn verzekeringsonderneming of tot zijn  verzekeringsmakelaar of -agent.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.