COVID-19: WAT ONDERNEMEN DE KREDIETVERZEKERAARS?

De Belgische staat, Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars hebben een ontwerpakkoord ondertekend. Doel?  De Belgische economie ondersteunen door de kredietlimieten die de private kredietverzekeraars hebben toegekend aan in België gevestigde bedrijven te behouden. Hoe? Het akkoord voorziet in het opzetten van een herverzekeringsprogramma dat de private kredietverzekeraars de mogelijkheid geeft om hun rol te blijven spelen ondanks COVID-19.

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel in België en Europa. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is om handelstransacties tussen bedrijven veilig te stellen en hun verzekerden schadeloos te stellen in geval van niet-betaling van de facturen door hun klanten.

Omwille van de gevolgen van de COVID-19-pandemie, is het risico op niet-betaling van de klanten zo zorgwekkend geworden dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op de klanten (debiteuren) van hun verzekerden zouden dienen te verlagen volgens de voorziene procedures in normale tijden. Bijgevolg dreigt er op de private markt een gebrek aan kredietverzekering voor handelsvorderingen.

De kredietverzekeraars verbinden zich er in het kader van dit akkoord toe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden. In ruil voor die verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de staat, zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de voorgenoemde, in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven.

Meer info op de websites van Credendo en Assuralia.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.