‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. En dat komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken. Het gevolg? Grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Werknemers lopen echter in alle sectoren het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt.

De topbijeenkomst in Bilbao vormde het sluitstuk van de campagne 2018-2019 ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Bilbao. Met een recordaantal partners was deze campagne opnieuw een groot succes. Een hele reeks hulpmiddelen voor bedrijven en hun werknemers zagen het daglicht. Zo staat de praktische toepassing van preventiemaatregelen op werkplekniveau nu tot in de puntjes beschreven in casestudies die zijn gepubliceerd door ondernemingen zelf, maar ook door overheidsinstellingen, instanties, industriële verenigingen en vakbonden. Verder is er de e-tool voor gevaarlijke stoffen, een interactief online-instrument dat werkgevers ondersteuning en advies biedt voor een doeltreffend beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek. En dan zijn er nog de talloze aantrekkelijke communicatiemiddelen, die naar believen gedownload en gebruikt kunnen worden.

Hoogtepunt van het evenement was de uitreiking van de prijzen voor goede praktijken. Tien bedrijven of organisaties werden bekroond of ontvingen een eervolle vermelding voor hun innoverende aanpak in het beheer van gevaarlijke stoffen.

Kris De Meester (VBO) benadrukte namens de Europese werkgevers de noodzaak om bedrijven blijvend te informeren en te ondersteunen om  de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of te verminderen. Anders dan bij klassieke risico’s heeft het vervangen van gevaarlijke stoffen door andere, minder schadelijke immers vaak ook een impact op de kwaliteit en op de werkprocessen. Samenwerking tussen alle instanties is noodzakelijk. Gelukkig bleek dat het geval tijdens de campagne, er was heel wat ‘chemie’ tussen de verschillende actoren.

> Campagnewebsite: https://healthy-workplaces.eu/
> Tools en publicaties: https://healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-publications

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.