Nieuwe ‘generieke gids’ – Handleiding voor toekomstige gezondheidscrisissen

Begin maart werd de nieuwe ‘Generieke gids: veilig werken tijdens een epidemie en pandemie’ gepubliceerd. Deze nieuwste versie van de Generieke gids is een afgeleide van de gids waarvan de eerste editie verscheen in volle coronapandemie en werd nu herwerkt tot een instrument dat bedrijven ook in de toekomst kunnen inzetten bij een gezondheidscrisis.

De generieke gids biedt ondernemingen handvatten zodat ze adequaat kunnen reageren wanneer de bevoegde overheid een epidemische noodsituatie afkondigt bij een ernstige maatschappelijke bedreiging. De gids steunt op een aanpak in drie fasen (fase 1: waakzaamheidsfase, fase 2: interventiefase, fase 3: kritische fase), met preventiemaatregelen die variëren in functie van de ernst van de epidemie of pandemie in de onderneming en in de samenleving. In de context van de huidige coronasituatie, starten we in fase 1 (waakzaamheid).

Vanzelfsprekend moeten de maatregelen op maat van de onderneming gemaakt worden voor zover de ondernemingscontext dat mogelijk maakt (bv. een circulatieplan met aparte in- en uitgangen is enkel mogelijk wanneer het gebouw zich daarvoor leent). Daarnaast moeten ondernemingen op elk ogenblik rekening houden met de beslissingen van de bevoegde overheid.

De generieke gids heeft, zoals de naam het zegt, een generiek karakter. De maatregelen zijn namelijk bruikbaar in alle ondernemingen. Dit instrument kan vervolgens worden aangevuld met maatregelen die specifiek zijn voor de sector, na akkoord tussen de sociale partners van de sector.

In de gids werden de maatregelen uitgewerkt naar aanleiding van de COVID-19-gezondheidscrisis, maar in principe zijn ze toepasbaar voor diverse epidemieën en pandemieën. Daarom moeten zij indien nodig worden aangevuld met specifieke maatregelen al naargelang de aard van de crisis die zich in de samenleving zou kunnen voordoen.

De maatregelen in de gids worden uiteraard op regelmatige basis (en minstens om de drie maanden) geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze steeds voldoende actueel zijn en rekening houden met de aard en de specifieke eigenschappen van het infectieus agens en met nieuwe wetenschappelijke inzichten.

U kunt de slides van de generieke gids hier raadplegen.

Herbekijk de presentatie: 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.