Nieuwe versie van de generieke coronagids

De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk finaliseerden op 30 oktober samen met deskundigen van de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk een nieuwe versie van de gids ‘Veilig werken - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 november 2020

In het ministerieel besluit (MB) dat nieuwe verstrengde maatregelen oplegt in heel het land wordt aangegeven dat de ondernemingen passende preventiemaatregelen moeten nemen om de regels van social distancing maximaal te kunnen naleven. Werkgevers kunnen zich voor het nemen van die preventiemaatregelen baseren op de maatregelen in de generieke gids en in de sectorgidsen. Die maatregelen kunnen aldus worden beschouwd als goede praktijken waarvan de naleving een vermoeden doet ontstaan dat de werkgever de passende preventiemaatregelen heeft getroffen in het kader van het coronavirus. Dat doet uiteraard geen afbreuk aan de toepassing van de welzijnswet van 4 augustus 1966 en de codex welzijn op het werk, inclusief de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

VBO - We vragen met aandrang aan bedrijven en organisaties om hun preventiebeleid, procedures, maatregelen en de naleving ervan opnieuw en vervolgens op regelmatige tijdstippen af te toetsen aan de principes en maatregelen van de gids en eventuele sectorgidsen en in overleg met de werknemers bij te sturen of nog te verbeteren. Zoals de gids het stelt: “Samen tegen het virus: om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk onder controle te houden is het erg belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers als de andere actoren op de werkvloer alle principes en maatregelen in de generieke gids correct en consequent toepassen, rekening houdend met sector- en ondernemingsspecifieke noden.” Alhoewel we vragen om alle elementen van de gids opnieuw af te toetsen, is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen wellicht toch handig. De link naar het overzicht en die naar de gids vindt u hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.