Telewerk opnieuw verplicht – De maatregel toegelicht

Telewerk is opnieuw verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Die beslissing werd genomen op het Overlegcomité van woensdag 17 november en op 19 november gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

We gaan hieronder dieper in op drie aspecten van die beslissing: het verplicht registratiesysteem, de mogelijkheid tot terugkeermomenten en de attesteringsplicht voor zij die niet kunnen telewerken.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Joris Vandersteene, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 november 2021

Registratiesysteem

 • Zelfde RSZ-systeem als vorige keer  (De FAQ’s over die toepassing zijn beschikbaar op het Portaal van de Sociale Zekerheid)
 • Per vestigingseenheid aan te geven 
  • Het totaal aantal werkzame personen
  • Het totaal aantal personen met een functie die onmogelijk kan worden uitgeoefend via telethuiswerk 
 • 1 aangifte voor de periode 22/11 tot en met 31/12 
  • Foto van de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding (20/11) 
  • Uiterlijk door te geven op 30 november 
 • Volgende aangiften 
  • Foto van de eerste werkdag van de maand 
  • Uiterlijk door te geven op de zesde kalenderdag van de maand 
  • Geen nieuwe aangifte indien geen wijzigingen ten opzichte van vorige aangifte 
 • Uitzonderingen 
  • Voornaamste uitzondering blijft die voor kmo’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn
  • Daarnaast worden ook de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en  politiediensten vrijgesteld van de registratieplicht

Terugkeermomenten 

 • Tussen 20/11 en 19/12 maximaal 1 dag per week met maximale aanwezigheid per dag van 20% van de personen voor wie verplicht telewerk geldt  
 • Vanaf 22/12 tot (voorlopig) 28/01 maximaal 2 dagen per week met maximale aanwezigheid per dag van 40% van de personen voor wie verplicht telewerk geldt  
 • Geen attesteringsplicht voor de terugkeermomenten voor de telewerkers 
 • Voorwaarden voor terugkeermomenten:
  • Onderling akkoord tussen werkgever en werknemer, kan niet op basis van verplichting
  • Psychosociaal welzijn en bevorderen teamgeest als doel
  • Mits voorafgaande instructies over de maatregelen om dit in alle veiligheid te organiseren
  • Niet toegelaten wanneer de persoon ziektesymptomen vertoont of in quarantaine is
  • Werkgever mag geen gevolg geven aan het wel of niet ingaan op de mogelijkheid tot terugkeermomenten door de werknemer
  • Vermijd piekuren op openbaar vervoer en vermijd carpoolen
  • In acht nemen van de regels van het sociaal overleg in de onderneming waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst

Attest

Aan de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie, bezorgen de werkgevers opnieuw een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

We verwijzen bij deze graag nog eens naar cao 149, het aangepaste kader voor het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk. Alle info vindt u hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.