VBO positief over noodplan om personeelsuitval tegen te gaan

Om ondernemingen de kans te geven extra handen in te zetten op de werkvloer om het nijpend personeelstekort als gevolg van de omikrongolf op te vangen, keurde de Ministerraad gisteren een pakket noodmaatregelen goed. De Groep van Tien gaf hierover vorige week nog een advies.  

De absenteïsmecijfers liegen er niet om en blijven dag na dag stijgen. Dat blijkt uit een VBO-enquête afgenomen op 12 en 19 januari en wordt bevestigd door de signalen van de laatste dagen. Werknemers zijn of ziek, of besmet of thuis om kinderen in quarantaine op te vangen. De nood aan extra handen is groot, de regeringsbeslissing komt dan ook geen dag te vroeg.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
27 januari 2022

Noodmaatregelen

Het noodplan voorziet dat tijdelijk werklozen van een andere onderneming kunnen worden ingezet, maar ook ex-werknemers die met brug- of vervroegd pensioen zijn, kunnen gevraagd worden om gedurende een korte periode een tandje bij te steken. Ook werknemers in tijdskrediet, of een landingsbaan of die een thematisch verlof opnemen (o.m. ouderschapsverlof) kunnen gevraagd worden om meer dagen te werken. Om die extra handen te motiveren om daarop in te gaan, zullen zij 75% van hun uitkering kunnen cumuleren met loon. Voor iemand met vervroegd pensioen is de cumul 100%. Maar ook asielzoekers kunnen sneller worden ingezet – al diegenen die op 31 december 2021 een asielaanvraag hadden ingediend, kunnen nu aan de slag. Tot slot mogen studenten 45 uren extra presteren bovenop het quotum van 475 uren per jaar.

Naast deze extra maatregelen kunnen bedrijven vandaag ook al gebruik maken van de gewone en de relance- (vrijwillige) overuren, maar natuurlijk ook uitzendkrachten inzetten.

Inwerkingtreding

De maatregelen zouden in voege treden op 23 januari en gelden tot 28 februari. Om de bedrijven nu al de kans te geven er gebruik van te maken, heeft de Ministerraad beslist om de wet retroactief te laten gelden vanaf voormelde startdatum. De ontwerpteksten zouden nog deze week in het parlement worden ingediend, opdat ze zo spoedig mogelijk worden gestemd, zo meldt de regering.

Het voorstel van de sociale partners om geen complexe en tijdrovende procedure voor te schrijven kreeg een totaal andere invulling door de regering. Naast een omstandige informatieplicht van de werkgever aan de vakbondsafvaardiging, kan deze laatste zich er immers tegen verzetten om de maatregelen langer dan 2 weken te gebruiken op voorwaarde dat alle vakbonden dat unaniem, en schriftelijk gemotiveerd, vragen. De sociale partners hadden in hun advies eerder een eenvoudig en efficiënt voorstel gedaan om draagvlak in de onderneming te creëren, zonder een complexe procedure met risico op sociale onrust op de bedrijfsvloer. Het ging per slot van rekening om een uitzonderlijk korte periode van iets langer dan een maand, tot 28 februari 2022.

“Wij zijn tevreden dat de regering deze extra maatregelen, vervat in het G10-advies van vorige vrijdag, heeft goedgekeurd om op zeer korte termijn de ergste noden bij de ondernemingen te lenigen zodat cruciale onderdelen van ons maatschappelijk en economisch bestel niet zouden stilvallen. Het valt evenwel te betreuren dat dit noodplan geen voorstellen bevat om intern in het bedrijf samen met de eigen werknemers oplossingen te zoeken via overuren of een tijdelijk soepeler regime voor ploegenarbeid. Ook de relatief complexe procedures zijn niet bevorderlijk voor het snel en efficiënt aanpakken van problemen als gevolg van grote personeelsuitval in een bedrijf gedurende de zeer korte periode van één maand”, zo betreuren Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, respectievelijk CEO en directeur-generaal van het VBO. 

 

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.