Veilig werken in tijden van corona – De generieke gids en telewerk als baken

Werken en ondernemen in tijden van corona vergen een delicate evenwichtsoefening tussen veiligheid en efficiëntie. Nu duidelijk is dat het virus allesbehalve onder controle is, moeten we ook in de bedrijven alles in het werk blijven stellen om virusoverdracht te vermijden. We hebben daarvoor de structuren, de hulpmiddelen, de expertise en het overleg als hefbomen om een gerichte aanpak op maat van het bedrijf mogelijk te blijven maken.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
30 oktober 2020

Een aanpak die rekening houdt met de aard van de activiteiten, de aard en omvang van gebouwen en terreinen, de bezetting en de structuur en arbeidsorganisatie en die vermijdt dat we geconfronteerd worden met opgelegde eenheidsworstmaatregelen waarvan de effectiviteit in vraag gesteld wordt, zoals nu het o.a. het geval is in de horeca en evenementensector.

De principes, uitgangspunten en maatregelen zoals voorgesteld in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, blijven de norm voor de werkvloer. Als VBO vragen wij daarom aan onze bedrijven om hun preventiebeleid, procedures, maatregelen en de naleving ervan nogmaals af te toetsen aan de generieke gids en eventuele aanvullende sectorgidsen en dat op regelmatige tijdstippen te herhalen. Er is immers nood aan opfrissing en er blijft altijd nog ruimte om het beter te doen. Door betrokkenheid van en overleg met de preventieadviseurs en de werknemers komen vaak ook onverwacht creatieve verbeteracties uit de bus.

De generieke gids is een gedragen instrument. Hij werd opgesteld door de experten van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in samenwerking met de FOD WASO (waaronder de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk) en de beleidscel van de minister van Werk. De gids bevat de noodzakelijke, minimale bouwstenen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Het zijn op zich geen dwingende maatregelen. De keuze kan in iedere onderneming verschillend zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden. De gids is toegankelijk, ook voor de kleinste ondernemingen, en bevat inspirerende richtlijnen, praktische hulpmiddelen, aanbevelingen en tips. De verschillende maatregelen die erin gesuggereerd worden, staan niet op zich maar kaderen altijd in een groter geheel waarbij maatregelen aan de bron en collectieve technische en organisatorische maatregelen om het risico te beperken de voorkeur genieten boven maatregelen gericht op  individuele bescherming. Dat principe is cruciaal. Mondmaskers vormen wel een bijkomende bescherming, maar niet zonder ook eerst de mogelijkheden op organisatorisch (minder mensen, alternerende pauzes, glijdende uren …) en technisch vlak (markeringen, afscheidingen, schermen…) uitgeput te hebben.

Zonder overdrijven mogen we stellen dat de generieke gids, waar goed toegepast, het verschil heeft gemaakt in het voorkomen van grote uitbraken in bedrijven. De mens is en blijft echter een sociaal wezen. De ervaring heeft geleerd dat er extra aandacht moet zijn voor de ruimtes en de plaatsen waar mensen elkaar toch ontmoeten en spreken zoals de koffiehoek, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, rookplaatsen, refters en bij in- en uitgangen. Bedrijven zijn ook niet immuun voor invloeden van buitenaf. Neem daarom zeker ook de procedures, informatie en instructies voor carpooling, georganiseerd vervoer, openbaar vervoer, klanten, bezoekers en andere derden nog eens onder de loep.

Daarnaast is thuis- of telewerk een probaat hulpmiddel tegen de verspreiding van het coronavirus omdat het de contacten tijdens het werk met collega’s en klanten of andere personen beperkt evenals op het woon-werktraject als dat niet individueel afgelegd wordt. Conform het nieuwe ministerieel besluit is telethuiswerken nu deregel. De kunst is om daar nu ter bestrijding van de pandemie op in te zetten rekening houdend met wat organisatorisch haalbaar is en dat op een manier die het welzijn en de prestaties van de werknemers ondersteunt en de continuïteit van de activiteiten verzekert. Het succes van telewerk is immers niet automatisch verzekerd. Er zijn limieten op organisatorisch vlak en ook de mentale gezondheid van de werknemers is niet gebaat bij een volledige en langdurige ‘afzondering’. Zoek daarom naar een optimale balans tussen de negatieve effecten op de mentale gezondheid en de efficiëntie van de onderneming en de gunstige effecten (beperken van verplaatsingen en contacten, autonomie, productiviteit, work-life balance).

Laat deze opinie uw gids zijn in deze moeilijke periode. Samen kunnen we de economie en onze samenleving er weer bovenop helpen!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.