Woensdag 27 november 2019

Seminarie over insolvabiliteit

Nieuwe uitdagingen, nieuwe tools? Welke nieuwe vooruitzichten en opportuniteiten dienen zich aan met de komst van de Europese richtlijn van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, die weldra omgezet zal moeten worden? Welke nieuwe wet? En welke beleidskeuzes?

De nieuwe EU-richtlijn 2019/1023 betreffende preventieve herstructureringsstelsels moet voor 16 juli 2021 omgezet worden in Belgischewetgeving. De richtlijn is bedoeld om de kredietwaardigheid van de Europese banken te versterken  en heeft gevolgen voor de toekomstige financiering van ondernemingen en de bescherming van schuldeisers. Meer dan ooit hebben ondernemingen en ondernemers – net als werknemers en schuldeisers trouwens – nood aan ondersteuning en aan een deugdelijk kader om hun activiteiten uit te bouwen en hun legitieme belangen te verdedigen. Deze nieuwe elementen storten de economische actoren in onzekerheid en halen talloze ingeburgerde praktijken overhoop. Ze creëren risico's voor bedrijfsleiders, schuldeisers, banken en debiteurs die zich niet aanpassen aan deze nieuwe parameters. Ze creëren evenzeer opportuniteiten voor diezelfde actoren, meer bepaald door van België een plek te maken waar het gemakkelijk is om financiering te vinden en zo nodig voor een turnaround te kiezen (het roer kunnen omgooien wanneer de economische situatie wijzigt).

Deze conferentie, georganiseerd door DBB en het VBO, met de steun en de medewerking van BNP en SOGEPA, de Ordre des experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique, het CAP-netwerk van professionals inzake kredietwaardigheid en de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

De conferentie heeft betrekking op alle economische en middenveldactoren: de bedrijven, de financiële wereld, bedrijfsleiders die hun aansprakelijkheid verhoogd zien, aandeelhouders, advocaten, cijferprofessionals ... De inhoud van de conferentie zal worden gepubliceerd en overhandigd als eerbetoon aan de inspanningen van Renaud WITMEUR als voorzitter van SOGEPA (Liber Amicorum).Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.