Evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting

Donderdag 12 mei 2022

Geen enkele onderneming zit te wachten op een conflict of geschil. Geschillen zijn duur, tijdrovend en leiden af van de corebusiness. In het beste geval worden geschillen dan ook vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd.

Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Daar bestaan verschillende alternatieven voor, elk met voor- en nadelen. Wie die voor- en nadelen goed doorgrondt, kan het meest geschikte instrument kiezen, ook preventief.

Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten. Geen theorie om de theorie, wel praktisch en pragmatisch. Met aandacht voor de psychologie van geschillen en geschillenbeslechting in een digitale wereld.

De studienamiddag richt zich tot iedereen die vroeg of laat met een bedrijfsgeschil in aanraking komt, zoals bedrijfsjuristen, advocaten, magistraten …

 Photo ©Shutterstock

In samenwerking met 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.