Circulaire Economie in België

Donderdag 22 september

IN PRIMEUR: DE NULMETING!

 

Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende, veerkrachtige en future-proof economie. Daarom ontwikkelde het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties zijn ‘Visie circulaire economie 2030' met als doel om tegen 2030 van België de circulaire hub van Europa te maken.

Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende, veerkrachtige en future-proof economie. Daarom ontwikkelde het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties zijn ‘Visie circulaire economie 2030' 

Maar hoe meten we de vooruitgang? Doet ons land het goed of niet? Als België de ambitie heeft om tegen 2030 Europees koploper te worden in de circulaire economie moeten we jaar na jaar beter doen. Vandaar het vooruitgangsrapport waarin we aan de hand van concrete indicatoren meten waar we vandaag staan.

Zo krijgen we voor het eerst een nulmeting van de circulaire economie in België, anno 2022.

Thomas De Romagnoli van Möbius, met wie wij samenwerkten voor dit rapport, legt jullie tijdens het evenement graag meer in detail uit wat de verschillende resultaten betekenen. Waar scoort België goed en waar zullen we nog een tandje moeten bijsteken om van België een echte circulaire hub te maken?

Tijdens het evenement laten we ook enkele experten van onze leden-sectorfederaties aan het woord. Agoria, Fevia en Fediex zullen toelichten welke concrete maatregelen zij nemen om de circulaire transitie te versnellen. Het rapport bevat ook een hoofdstuk waarin het ondersteunend (beleids)kader dat noodzakelijk is voor een circulaire economie geanalyseerd wordt. Essenscia, Denuo en Fedustria maken een analyse van het federaal actieplan circulaire economie en geven enkele aanbevelingen over wat voor hun sector noodzakelijk is qua steun om de transitie te versnellen.

Het evenement wordt afgesloten met een boeiend panelgesprek waarin de experten binnen het kabinet Dermagne en Khattabi het federaal actieplan circulaire economie bespreken. Ook het VBO, Vlaanderen Circulair en Circular Wallonia nemen deel. We richten er ons blik naar de toekomst: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het volgend rapport (2024) meer en betere cijfers zal hebben?

Ten slotte zullen jullie op het evenement ook geïnspireerd worden door innovatie, duurzame bedrijven die hun circulaire projecten komen toelichten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.