Business in the New Normal

Topontmoetingen met leden van de federale regering

 

Het VBO organiseert een reeks van exclusieve webcasts waarin een aantal topministers uit de nieuwe federale regering hun beleidsvisie over cruciale thema’s in de context van de COVID-19-aanpak en relancestrategie toelichten. Rekening houdend met de drieledige crisis die we het hoofd moeten bieden - een gezondheidscrisis, een economische crisis én een steeds nijpender wordende faillissementencrisis - geeft het VBO aan de ministers de mogelijkheid om in dialoog te gaan met een breed businesspubliek over hun doelstellingen en aanpak.

 

Topontmoeting met David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Watch Replay

Topontmoeting met Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen

Watch Replay

Topontmoeting met Petra De Sutter, vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Watch Replay

Topontmoeting met Vincent Van Peteghem, vicepremier en minister van Financiën

Watch replay

Topontmoeting met Vincent Van Quickenborne, vicepremier en minister van Justitie, belast met Noordzee

Watch replay

Topontmoeting met Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Watch replay

Topontmoeting met Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie

Watch replay

Topontmoeting met Tinne Van der Straeten, Minister van Energie

Watch replayTopontmoeting met Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

logo

 Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Replay

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.