VBO PERSBERICHT
16 september 2020
 
 
 

Europese week van de Mobiliteit: innoveren en investeren

De komende jaren zullen onze maatschappij en onze ondernemingen ingrijpend veranderen, en zal dus ook de mobiliteit evolueren. Die evolutie is nodig om uitdagingen aan te gaan zoals de Green Deal die de Europese Commissie in december 2019 losliet op de wereld en die de komende jaren een reeks cruciale milieurichtsnoeren moet voortbrengen. Daarnaast duiken er ook nieuwe mobiliteitsbehoeften op. Zo zijn er productieve investeringen in infrastructuur nodig, moeten we de missing links in het verkeersnet wegwerken en moet het personen- en goederenvervoer multimodaler worden aangepakt. Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het absoluut cruciaal dat er voor alle mobiliteitsactoren een kader op lange termijn wordt gecreëerd en dat alle genomen maatregelen deel uitmaken van een relanceplan van de volgende regering enerzijds en van een interfederale mobiliteitsvisie anderzijds.

Hoe?

Investeren.

Met het oog op de relance na de COVID-19-crisis, dringt de Groep van Tien aan op meer productieve investeringen waarvoor een begrotingstekort gerechtvaardigd zou kunnen zijn.

Mobiliteit is een van de domeinen waarin ons land kampt met een grote investeringsachterstand. We moeten meer investeren in het onderhoud van bestaande infrastructuur maar ook in nieuwe verkeersinfrastructuur, spoorwegen, openbaarvervoersmaatschappijen, binnenvaart enz. De verbinding tussen alle vervoersnetwerken richting één geïntegreerd vervoersnetwerk is een belangrijke strategische optie die moet gelicht worden. Ook investeringen in moderne en geconnecteerde systemen voor verkeersmanagement zijn cruciaal.

Om die investeringen op het hele grondgebied goed op elkaar te laten inhaken, zijn een performant intergewestelijk overleg rond mobiliteit en gemeenschappelijke mobiliteitsvisie van de verschillende overheden essentieel.

Innoveren.

Heel wat Belgische ondernemingen innoveren op gebied van mobiliteit, met projecten die elke dag het verschil maken voor werkgevers en werknemers.

Op het vlak van digitalisering en innovatie moeten onze overheden absoluut proactiviteit en dadendrang aan de dag leggen, in het bijzonder op het vlak van MaaS (Mobility as a Service), databeheer en -uitwisseling, het toelaten van ecocombi's op onze wegen, nachtleveringen in de steden, een slimme kilometerheffing, alternatieve brandstoffen, verkeersturing, autonoom rijden (treinen, auto's, vrachtwagens ...).

“Mobiliteit is cruciaal voor ons land. Enerzijds omwille van onze centrale ligging in de Europese Unie, en anderzijds gezien onze rol van logistieke draaischijf. Investeren en innoveren is dus de boodschap. En onze ondernemingen zijn er klaar voor! Genomen maatregelen moeten worden opgenomen in een interfederale mobiliteitsvisie en een relanceplan gedragen door een daadkrachtige, ambitieuze regering. We vragen de preformateurs dan ook om dringend zo’n mobiliteitsplan op tafel te leggen en daarvoor in het regeerakkoord de nodige aanzetten te geven”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

***

Van 16 tot 22 september zet het VBO vijf lidfederaties en vijf bedrijven met een innovatief mobiliteitsproject in de kijker. Op het menu: een project dat data van voertuigen verzamelt voor veiligere trajecten, een project inzake stedelijke logistiek, een app voor beter parkeren, een systeem voor onderhoud op afstand, multimodale logistiek voor de distributie van chemische producten ... De mogelijkheden zijn eindeloos en de gekozen projecten zijn slechts een kleine greep uit wat er allemaal in de pijplijn zit. Hou voor meer details zeker onze sociale media in het oog!

Lees ook, op deze website, een artikel dat een beknopt overzicht geeft van projecten die deze week niet aan bod kwamen in de video’s.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
16 SEPTEMBER 2020
 
Contactgegevens Persdienst
Benoit Monteyne - T + 32 2 515 08 77 | bm@vbo-feb.be
Pauline Bertrand - T + 32 2 515 08 03 | pbe@vbo-feb.be
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright