VBO PERSBERICHT
05 februari 2021
 
 
 

Opening kappers is nieuw lichtpunt, maar krachtig solvabiliteitsplan is wissel op de toekomst

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat het overlegcomité vandaag definitief groen licht heeft gegeven voor de heropening van de kappers op 13 februari. De volgende uitdaging is een snelle en efficiënte vaccinatiecampagne uitrollen en de ruggengraat van de economie verstevigen met een krachtig solvabiliteitsplan. Enkel zo kan er ook het zo noodzakelijke perspectief geboden worden aan andere sectoren.

De heropening van de kappers is een belangrijke stap in de geleidelijke heropening van de verplicht gesloten sectoren bij wie na maanden van lockdown het water aan de lippen staat. Bovendien is het positief en motiverend dat het voorziene stappenplan werd nageleefd. Maar ook de nog steeds gesloten sectoren, zoals de horeca en evenementensector snakken naar perspectief en duidelijkheid. Ook zij – en hun vele toeleveranciers – moeten zo snel mogelijk zicht krijgen op een heropening in veilige omstandigheden.

De problemen in de horeca en de evenementensector zijn een voortdurend en terecht aandachtspunt. Respectievelijk 43% van alle horecazaken en 32% van de bedrijven binnen de evenementensector verkeren in een situatie met acute financiële problemen, zo blijkt uit een studie van het VBO en Graydon van eind januari. Maar … de terechte aandacht voor die sectoren mag ons niet doen vergeten dat elke activiteitensector een veelheid aan bedrijven telt die door de gevolgen van de sanitaire crisis in moeilijkheden zijn verzeild. Bovendien staat het buiten kijf dat de bedrijven die voor de crisis gezond waren én nu nog over ruime reserves beschikken evengoed onderhevig zijn aan de negatieve effecten van de coronacrisis. Zij moeten volop hun reserves aanspreken, wat hun slagkracht doet afnemen en onverbiddelijk leidt tot minder nieuwe investeringen op langere termijn.

Ten slotte, roept de werkgeversfederatie op tot discipline. Ondanks de vaccinatiecampagne, blijft het absoluut noodzakelijk dat we met z’n allen nog enige tijd de nodige discipline aan de dag blijven leggen en strikt de collectieve hygiënevoorschriften blijven opvolgen. Dat zowel op het werk als in de privésfeer. Zo zorgen we er samen voor dat het aantal besmettingen zal blijven dalen en kunnen we de gesloten sectoren hopelijk snel goed nieuws brengen.

“Na de heropening van de winkels, is de aankondiging van vandaag opnieuw een lichtpuntje. Toch blijven heel wat bedrijven, en daar zijn ook meer en meer bedrijven bij die vóór de crisis perfect gezond waren, vechten om te overleven. Daarom een DRINGENDE oproep.  Een ambitieus solvabiliteitsplan met krachtdadige financiële en fiscale maatregelen, gecoördineerd tussen alle bestuursniveaus, is de enige optie om een faillissemententsunami te voorkomen!”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
05 FEBRUARI 2021
 
Contactgegevens Persdienst
Benoit Monteyne - T + 32 2 515 08 77 | bm@vbo-feb.be
Pauline Bertrand - T + 32 2 515 08 03 | pbe@vbo-feb.be
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright