VBO PERSBERICHT
17 december 2021
 
 
 

Grote ondernemingen helpen vaccinaties te versnellen

Om de boostervaccinaties te versnellen en de omikronvariant te stuiten, heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) op vraag van het Coronacommissariaat een reeks grote ondernemingen zoals Arcelor, GSK en BASF bereid gevonden om mee te werken aan een proefproject voor vaccinatie in bedrijven. Met dit pilootproject kunnen bedrijven zelf hun eigen werknemers vaccineren en de algemene uitrol van de boosterprik bij de Belgische bevolking een extra zetje geven.

Het project dat vandaag ook door de deelstaten werd goedgekeurd laat grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers on site en een eigen medische dienst toe om werknemers te vaccineren met een boosterprik en ook om eventuele niet-gevaccineerden van een eerste prik te voorzien. De deelnemende ondernemingen kunnen zo hun steentje bijdragen aan de oproep om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen de oprukkende omikronvariant.

Op die manier kan ook een toekomstvisie ontwikkeld worden over de rol die bedrijven en de preventiediensten kunnen spelen bij een eventuele jaarlijks terugkerende vaccinatie. De focus ligt nu nog op grotere bedrijven met een eigen bedrijfsarts, maar het VBO ziet ook veel interesse bij kleinere bedrijven.

“Met dit pilootproject willen we tonen dat de bedrijfswereld klaarstaat om de handen uit de mouwen te steken en zo mee de pandemie te bedwingen. We vragen dan ook aan de overheid om groen licht te geven aan de ondernemingen om dit verder te implementeren”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
17 DECEMBER 2021
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy