VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 19 juli 2021
 
 
OPINIE
Van relance naar transformatie

België komt er niet met een herstelbeleid alleen. Het heeft meer dan ooit nood aan een geïntegreerd transformatieplan. Systeemdossiers, zoals energie, relance, pensioenen en arbeidsmarkt vragen om systemische oplossingen.

Lees meer
DEZE WEEK
Overstromingen: helpen helpt

Verschillende delen van ons land werden ongemeen hard getroffen door de ongeziene zondvloed van de afgelopen dagen. Het VBO zet daarom mee z’n schouders onder de solidariteitsactie van het Rode Kruis. Lees meer

Verzekeraars massaal in de bres voor slachtoffers overstromingen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, raadt alle slachtoffers aan om, zodra het kan, hun verzekeraar of tussenpersoon te verwittigen zodat die hen kan bijstaan met raad en daad. Lees meer

Enkel een coherent, realistisch en betaalbaar Europees klimaatbeleid zal succes kunnen boeken

De Europese Commissie heeft haar ‘Fit for 55’-pakket voorgesteld. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten er nu voor zorgen dat het pakket met wetsvoorstellen uitmondt in een coherent én realistisch geheel. Lees meer

Sociale partners evalueren wet rond werknemers die overgaan naar een andere sector

De sociale partners kwamen binnen de NAR tot een unaniem advies over de overgang naar een andere sector als gevolg van de wijziging van de werkingssfeer van een paritair comité of de oprichting of de opheffing ervan. Lees meer

Nieuwe regels inzake betalingstermijnen

De coronacrisis heeft het belang van tijdige betaling van facturen onderstreept. Om de betaalhygiëne van ondernemingen én de overheid te verbeteren, heeft de Kamer de reeds bestaande regels inzake betalingstermijnen aangescherpt. Lees meer

Ecocheques: lijst wordt verder aangepast aan de evoluties

De NAR paste de lijst aan van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht. Dat was nodig als gevolg van de herziening van het Europees energielabel. De nieuwe lijst treedt in werking op 1 september 2021. Lees meer

Focus Conjunctuur – ‘Mist trekt op, maar nog moeilijke klippen in zicht’

Twee keer per jaar bevraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Deze VBO-analyse bespreekt de impact die de huidige crisis op de ondernemingen heeft en wat hun verwachtingen zijn binnen zes maanden. Lees meer

Publicatie
Focus International Trade – Herstellen en versterken van de handelsrelaties

Met deze Focus International Trade, opgesteld door de experts van het competentiecentrum Europa & Internationaal van het VBO, willen we ondernemingen informeren over de uitdagingen en kansen van handel en investeringen.
Lees meer

VBO-Evenementen
herstructureren anno 2021 = wendbaarheid creëren

Elke leidinggevende wil zijn of haar organisatie op koers houden. Maar soms bevindt ze zich in moeilijk vaarwater. Deze ‘deep dive’-sessies brengen een 360°-inzicht in de mogelijkheden om de wendbaarheid van uw organisatie te verhogen.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy