VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 06 oktober 2021
 
 
OPINIE
Creating value for society, ook op het SDG Forum

In deze vaak hevige maatschappelijke debatten blijft het VBO een vertrouwenspartner voor het ontwikkelen van evenwichtig duurzaam beleid. Dat met een ambitieuze maar realistische aanpak. Niet met slogans, maar met oplossingen.

Lees meer
DEZE WEEK
Inflatieopstoot: wat zijn de gevolgen voor de concurrentiekracht van de ondernemingen?

De algemene prijsstijging zou op korte termijn, via het systeem van automatische indexering, sterkere loonstijgingen dan bij onze buren kunnen veroorzaken. Dat zal onze loonhandicap nog vergroten. Lees meer

Steel didn’t steal the show - Een nieuw begin van ijzersterke VS-EU-relaties?

Het VBO hoopt dat de eerste vergadering van de Raad voor Handel en Technologie in Pittsburgh de toon zet, inclusief voor het oplossen van de staal- en aluminiumtarieven. Lees meer

Zonder responsabiliseringsmechanismen en een hogere werkzaamheidsgraad stevenen we af op een onhoudbare situatie

Het automatisme van de evenwichtsdotatie die de eindrekening telkens moet doen kloppen zet niet aan tot enige responsabilisering, noch tot de noodzaak om in te zetten op een duurzame, performante en eigentijdse sociale zekerheid. Lees meer

Ondernemingsraad – 24 praktische tips over de rol van de bedrijfsrevisor

De nieuwe brochure over de rol van de bedrijfsrevisor in de ondernemingsraad is het resultaat van een overleg dat het evenwicht zoekt tussen de wensen van de bedrijven en die van de vakorganisaties. Lees meer

Generieke gids: geactualiseerde versie!

De generieke gids is een evolutief instrument dat wordt aangepast om rekening te houden met de huidige stand van zaken op het terrein en om in lijn te blijven met de van toepassing zijnde regelgeving inzake COVID-19. Lees meer

De vierde editie van BRIEC - From Artificial Intelligence to Industrial Applications

De Belgian Research Innovation & Entrepreneurship Community kwam voor de vierde keer samen. Concreet organiseert BRIEC regelmatig thematische bijeenkomsten over 7 grote maatschappelijke uitdagingen, waar experten hun ervaringen delen. Lees meer

Publicatie
REFLECT VBO FEB - Levenslang leren

Het VBO blijft zich, samen met de ondernemingen, inzetten om van levenslang leren een echt succes te maken. Deze nieuwe REFLECT buigt zich over een reeks principes en stelt een visie voor op basis van 20 pijlers.
Lees meer

VBO-Evenementen
herstructureren anno 2021 = wendbaarheid creëren

Elke leidinggevende wil zijn of haar organisatie op koers houden. Maar soms bevindt ze zich in moeilijk vaarwater. Deze ‘deep dive’-sessies brengen een 360°-inzicht in de mogelijkheden om de wendbaarheid van uw organisatie te verhogen.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy