VBO DIRECT
03 oktober 2019
 
 
 
 

Modernisering Noord-Zuidverbinding voor een betere mobiliteit in Brussel 
 
 

Een duurzame mobiliteit in en rond Brussel is een prioriteit van en voor ons allen. Digitale technologie en investeringswerken vormen belangrijke drivers om de mobiliteitsinfrastructuur in onze hoofdstad nog meer performant te maken. 


Van 14 oktober tot en met 11 november verwezenlijkt infrastructuurbeheerder Infrabel de laatste fase van de moderniseringswerkzaamheden in de Brusselse Noord-Zuidverbinding die steunt op de volledige informatisering van de systemen om het treinverkeer te beheren. Deze laatste fase slaat op de modernisering van het seininrichtingssysteem in de sporen aan de zuidelijke inrit van Brussel-Zuid. De vervanging van de bestaande technologie die inmiddels een halve eeuw oud is, is onontbeerlijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van het treinverkeer te garanderen.

Concreet zullen de werken gedurende een periode van één maand de toegang van de treinen tot het station van Brussel-Zuid en de capaciteit van de ganse Noord-Zuidverbinding beperken. Deze werken dwingen NMBS om, gedurende deze periode, haar aanbod van en naar Brussel te beperken, en dat gedurende de piekuren, ‘s ochtends en ’s avonds, evenals tijdens de twee verlengde weekends van 1-3 en 9-11 november. Buiten de piekuren tijdens weekdagen, zal het treinverkeer normaal verlopen. 

NMBS en Infrabel hebben daarom een alternatief vervoersplan opgesteld (klik hier voor meer info over dit plan).

Om de impact van deze werken op de verplaatsingen van haar reizigers maximaal te beperken, zal NMBS  alles in het werk stellen om hen zo goed mogelijk te informeren en hen helpen de beste alternatieven te vinden om op hun bestemming te geraken, onder andere via intermodale oplossingen in samenwerking met MIVB. 

De bovenstaande regeling gaat pas van kracht op 14 oktober, maar het VBO vindt het belangrijk om samen met NMBS onze leden-sectorfederaties en de brede bedrijfswereld tijdig te informeren zodat u ruim de kans hebt om uw medewerkers in te lichten en binnen uw organisatie de nodige schikkingen te treffen om de beste alternatieven te vinden voor die momenten waarop het treinaanbod beperkt zal worden.


Sophie Dutordoir
Gedelegeerd bestuurder NMBS

 Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder VBO 

 
 
   
 
 
Zich uitschrijven Mijn gegevens & voorkeuren Toon in browser

Disclaimer Contact Print Copyright