VBO DIRECT
20 maart 2020
 
 
 
 

Coronacrisis: het VBO staat de ondernemingen bij 
 
 

De coronacrisis hakt zwaar in op het economisch leven. De impact is groot, met verstrekkende gevolgen voor duizenden bedrijven en hun werknemers over het hele land.  


Het is nu of nooit: nu moeten we snel en kordaat optreden om de escalatie van de corona-epidemie in te perken. De volksgezondheid staat voorop. De genomen maatregelen beperken sterk onze bewegingsvrijheid en brengen ontegensprekelijk aanzienlijke economische hinder met zich mee. Maar we moeten nu door de zure appel bijten om erger te voorkomen. Nu moeten we scrupuleus en zonder dralen de opgelegde maatregelen toepassen

Het VBO werkt heel nauw samen met alle bevoegde instanties en sociale partners om onze ondernemingen door deze crisis te loodsen. Dit resulteerde al snel in een reeks maatregelen die de bedrijven onmiddellijk zullen helpen:  

De ministerraad besliste zonet om alle ondernemingen toegang te geven tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dat retroactief vanaf vrijdag 13 maart. Dat is een noodzakelijke maatregel om de verminderde activiteit in heel wat sectoren op te vangen en om faillissementen te voorkomen. De regering besliste ook, met het oog op de inkomenspositie van de werknemers, om een aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag toe te kennen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid. De overheid zal die vergoeding bekostigen. 

Ook werden er vorige week al een reeks fiscale steunmaatregelen goedgekeurd. Daarnaast publiceerde de regering een nieuwe lijst aanvullende maatregelen waardoor het wordt toegestaan om btw-, vennootschapsbelasting- en rechtspersonenbelastingaangiftes in te dienen tot en met 30 april. Er wordt ook automatisch uitstel van twee maanden toegestaan voor het betalen van btw en bedrijfsvoorheffing aan alle ondernemingen, zonder voorwaarden, boetes of nalatigheidsinteresten.   

Daarnaast ondertekenden de sociale partners op woensdag 18 maart een nieuwe interprofessionele arbeidsovereenkomst. Deze cao stelt de tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden ook open voor sectoren en bedrijven die nog geen eigen regeling hebben (zoals o.m. de distributiesector, de voedingsindustrie, de chemiesector en het paritair comité voor de bedienden). De cao zal ten volle kunnen spelen eens de overmachtsregeling voor de tijdelijke werkloosheid, die de regering nu heeft vereenvoudigd, is uitgewerkt. 

Dankzij deze maatregelen zullen onze bedrijven zuurstof krijgen om in de komende weken de zware economische tijden te overbruggen. 

Er werd ook een economic risk management group opgericht in de schoot van de Nationale Bank, onder leiding van Pierre Wunsch en Piet Vantemsche. Als sociale partner maakt het VBO deel uit van die taskforce, die de sociaal-economische gevolgen van het coronavirus zal monitoren en voorstellen zal formuleren aan de regering om de crisis te bestrijden. We zullen er daar op hameren dat de middelen die worden ingezet ook moeten gaan naar waar ze effectief nodig zijn. 

Het VBO blijft de situatie uiteraard op de voet volgen. We stellen alles in het werk om de belangen van alle ondernemingen te verdedigen en we zullen erover waken dat de essentiële productie en dienstverlening in ons land blijven draaien, zodat we de bevoorrading van levensnoodzakelijke middelen niet in gevaar brengen. 

Om u zo goed mogelijk verder te informeren, hebben we alle betrouwbare bronnen die nuttig kunnen zijn verzameld en gebundeld op onze website. Die info wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de officiële informatie die we binnenkrijgen. 

De komende weken worden cruciaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat we samen het hoofd kunnen bieden aan deze crisis. Samen staan we sterk tegen deze onzichtbare vijand. 

 
 
 
PIETER TIMMERMANS
ALGEMENE DIRECTIE
PIETER TIMMERMANS
ALGEMENE DIRECTIE
 
 
 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright