VBO DIRECT
22 september 2016
 
 
 
 

Innovation across Borders 
 
 

Waarom stoot ons land, ondanks alle innovatieve ideeën en tonnen energie, niet door tot de top tien van ‘s werelds meest innovatieve economieën? Dat was de hamvraag op het VBO-Forum ‘Innovation across Borders’, dat we net achter de rug hebben. Uit de tientallen workshops, cases en speeddates leerden we dat grensoverschrijdende samenwerking de katalysator is om innovatie in ons kleine land te versnellen en effectiever te maken.


Het gebeurt niet elke dag dat ongeveer 700 ervaren ondernemers, start-ups, beslissers, beleidsmakers en wetenschappers samenkomen om ideeën uit te wisselen en hun kennis en ervaring met elkaar te delen. Hun boodschap was duidelijk: als we in ons land innovatie alle kansen willen geven, moeten we over alle grenzen heen samenwerken. Over de grenzen van het eigen bedrijf, over de grenzen van de eigen sector, over de regionale, nationale en culturele grenzen. Vandaag bestaan die grenzen vooral nog in ons hoofd of op papier. De praktijk echter bewijst dat de meest succesvolle ondernemers zich over die grenzen heen zetten.

Voor Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, is de tijd dat innovatie werd bedreven binnen aparte, afgeschermde hokjes in de geglobaliseerde wereld van vandaag voorgoed voorbij. Innovatie laat zich niet begrenzen. De grootste successen worden geboekt wanneer innovatie behalve de bedrijfsgrenzen ook die tussen sectoren doorbreekt. Denk bijvoorbeeld aan de energiesector waar scheikunde, materiaalleer, digitalisering en zelfs de automobielsector elk een deel van de sleutel in handen hebben. Of aan mobiliteit waar nieuwe digitale toepassingen en businessmodellen samen met de automotive sector een nieuw verhaal willen schrijven.”

Michèle Sioen, voorzitster van het VBO, lanceerde de volgende oproep: “Tien jaar geleden moesten ondernemers tegen 50 km/u veranderen. Vandaag is dat tegen 200 km/u. We moeten oude structuren of gedateerde wetgeving in vraag durven stellen. Ik roep de federale regering daarom op om een toekomstgerichte en dus een meer eenvoudige vennootschapsbelasting te ontwerpen, en dit met een substantieel verlaagd tarief.” 

“Digitale wedloop wordt er niet een tégen, maar aan de zijde van robots”

David Sneddon − Director Responsible for EMEA Export and Global Expansion Team Google − leverde de keynote af op het Forum. Hij beet de spits af met een cijfer over de kolossale connectedness die op ons af komt: van de 8 miljard mensen die onze planeet in 2021 zullen bevolken, zullen er 7 miljard toegang hebben tot het internet. België is goed voor 2,9% van de totale wereldexport, maar neemt slechts 0,2% van de  export van digitale goederen en diensten voor zijn rekening. Daar ligt dus nog heel wat marge. En de inzet is enorm: volgens Google zou de digitale economie in ons land de komende 5 jaar zowat 300.000 jobs kunnen opleveren. “De digitale wedloop wordt er niet een tégen, maar aan de zijde van robots”, zei hij nog − verwijzend naar de humanoïde robots Zora en Pepper, die dienst deden als gastvrouw en gastheer van het VBO-Forum.

Waar laten we als ondernemers of als beleid kansen liggen? Met welke voorstellen en maatregelen kunnen we ons land hoger op de innovatieladder zetten? En wat heeft een innovatiereus als Google dat wij niet hebben? Het kwam allemaal aan bod in de workshops, speeddates, keynotes en de plenaire sessie. U kunt ze hieronder downloaden en (na)genieten van de chemie van het Forum. De nieuwe editie van het VBO-magazine REFLECT zoomt dieper in op het thema ‘Innovation across Borders’ en op de beleidsbeslissingen die het VBO voorstelt.

 
De sessie ‘Free Time & New Media’. Moderator Annelies Van Herck, en met als panelleden Jonas De Cooman, Co CEO & CMO, Appiness; Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie, Industrie, Innovatie, Digitale technologie, Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media; Juan Bossicard, Head of ICT Business Unit, Impuls Brussels; Paul Dujardin, Algemeen directeur, Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)
 


De sessie ‘Mobility & Urbanisation’, met als moderator Sabine Denis (The Shift), en als panelleden o.a. Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Philip Taillieu, CEO-FLOW; Bernard Piette, Logistics in Wallonia
 

 

Tientallen experts, CEO’s en captains of industry tekenden present voor de Get Started Speeddates

  

Videoboodschap van Eerste minister Charles Michel
Keynote van VBO-voorzitster Michèle Sioen
Keynote van Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO
De 40 cases die aan bod kwamen tijdens de workshops
De fotogalerij ‘Innovation across Borders’
De video-impressie ‘Innovation across Borders’
REFLECT-magazine ‘Innovation across Borders’

 
 
 
MORGANE HAID
COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
MORGANE HAID
COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
 
 
 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy