VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 29 april 2020
 
 
OPINIE
Van infuus naar snelle revalidatie

De Nationale Veiligheidsraad hakte vorige week de knoop door om onze economie opnieuw op te starten vanaf 4 mei. Mits dat in veilige omstandigheden gebeurt. De bedrijfswereld moet NU bewijzen dat dit kan.

Lees meer
DEZE WEEK
Ondernemingen in moeilijkheden: een KB voorziet periode van opschorting

Een KB voorziet in een tijdelijk moratorium voor alle ondernemingen van wie de continuïteit bedreigd wordt door de vele crisismaatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Lees meer

COVID-19: voortgezette betaling van de premies voor aanvullende verzekeringen voor tijdelijk werklozen

Een wetsvoorstel voorziet in de automatische voortzetting van alle groepsverzekeringscontracten en collectieve verzekeringen voor gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Lees meer

COVID-19: WAT ONDERNEMEN DE KREDIETVERZEKERAARS?

Een recent ontwerpakkoord ondertekend door o.a. de Belgische staat, voorziet in het opzetten van een herverzekeringsprogramma dat de kredietverzekeraars de mogelijkheid geeft om hun rol te blijven spelen ondanks COVID-19. Lees meer

Perspectief op ontsluiting is hoopvol, nu werken aan (1) de veilige heropstart en (2) een solvabiliteitsplan om faillissementen te vermijden

Het VBO is tevreden dat de Veiligheidsraad een perspectief en timing biedt voor de levensnoodzakelijke heropstart van onze economie. Een plan om solvabiliteitsproblemen bij bedrijven te voorkomen, moet worden uitgewerkt. Lees meer

Publicatie
Veilig aan het werk - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen om werknemers zo veilig mogelijk (opnieuw) aan het werk te laten gaan na de lockdown.
Lees meer

VBO Evenementen
Flexibele ruimten voor uw evenementen bij het VBO

Door de uitbraak van het coronavirus worden alle evenementen op het VBO uitgesteld tot nader order. Zodra de nieuwe datums bekend zijn, brengen we u daarvan op de hoogte.
Lees meer

 
Zich uitschrijven Mijn gegevens & voorkeuren Toon in browser

Disclaimer Contact Print Copyright