VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 17 juni 2020
 
 
OPINIE
Kom uit de loopgraven!

De tijdelijke maatregelen om de eerste schokken van de coronacrisis op te vangen, waren levensnoodzakelijk. Hoe langer hoe meer wordt het echter duidelijk dat de formule van de superkernen zijn beste tijd heeft gehad.

Lees meer
DEZE WEEK
SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN BIJ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT - DE REDE HEEFT GEZEGEVIERD

Het wetsvoorstel tot schorsing van de opzegtermijn voor of tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 werd goedgekeurd. De retroactiviteit, de ongelijke behandeling en de financiële vergoeding werden uit de tekst gehaald. Lees meer

Hoe duurzaam is ons land? Vul de SDG Barometer in!

Hoe ver staan bedrijven, organisaties, overheden vandaag met de toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of zgn. SDG’s? De SDG Barometer (gelanceerd in 2018) geeft een stand van zaken. Daarvoor hebben we uw input nodig. Lees meer

EU loopt jaarlijks meer dan 15 miljard euro overheidsinkomsten mis door namaak

Het VBO drukt ondernemingen op het hart om te waken over hun intellectuele-eigendomsrechten. Het verkrijgen en bezitten van die rechten is een essentieel onderdeel van het vermogen van een onderneming. Lees meer

EU/VK: de klok tikt

Tijdens een ontmoeting tussen de Britse premier en de voorzitters van de Commissie, het Parlement en de EU-Raad, bevestigden de EU en het VK dat ze een versnelling hoger willen schakelen in de onderhandelingen over hun toekomstige relatie. Lees meer

Relance van de economie: meer dan ooit nood aan een volwaardige relanceregering

Men verwacht dat 7 à 10% van de bedrijven met het faillissement zullen flirten. Een volwaardige regering met een ambitieus relanceplan is dan ook meer dan ooit nodig, liever vandaag dan morgen! Lees meer

125 jaar VBO – Belang sociale partners in tijden van crisis

Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag vroeg het VBO 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten. Voormalig nationaal ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zoomt in op het ‘Herenakkoord’. Lees meer

Het Europese Recovery Plan

Op 27 mei loste de Europese Commissie haar strategie voor een omvangrijk herstelplan. Het VBO evalueert dit omvangrijke en ambitieuze plan, dat een gezamenlijke crisisexit uitstippelt en de economische relance binnen Europa wil schragen. Lees meer

Publicatie
Een 4x4-turborelanceplan om het groeipotentieel van onze economie te versterken

Begin mei werden de strakke lockdownteugels wat gelost en kreeg het gros van onze bedrijven groen licht om de activiteiten herop te starten. Het VBO schuift nu een 4x4-turborelanceplan naar voren, geënt op 4 cruciale pijlers.
Lees meer

VBO Evenementen
Flexibele ruimten voor uw evenementen bij het VBO

Door de uitbraak van het coronavirus worden alle evenementen op het VBO uitgesteld tot nader order. Zodra de nieuwe datums bekend zijn, brengen we u daarvan op de hoogte.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright