VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 24 juni 2020
 
 
OPINIE
Data Protection Officer: onverenigbaar met andere functies in een onderneming?

De GBA legde een boete van 50.000 euro op aan een onderneming die haar directeur Audit, Risk & Compliance aanstelde als Data Protection Officer (DPO). Een te dogmatische beslissing die blijk geeft van weinig realiteitszin.

Lees meer
DEZE WEEK
IMD World Competitiveness – België wint twee plaatsen!

Die sprong vooruit is een trendbreuk, want tussen 2016 en 2019 zakte België steeds verder weg in de ranking, van de 22e naar de 27e plaats. Lees meer

Het jaarverslag over de handelsbelemmeringen voor 2020 – Wordt protectionisme mainstream?

In 2019 zagen we een verankering van het protectionisme, ondanks inspanningen van Europa om onze bedrijven een betere toegang te geven tot derde markten. Het verslag maakt gewag van 438 handelsbelemmeringen in 58 partnerlanden. Lees meer

Gelijkstelling van nieuwe afwezigheidsperiodes voor de verlenging van het moederschapsverlof

De regelgeving over het moederschapsverlof wordt gewijzigd door de wet van 12 juni 2020. Enkele afwezigheidsperiodes tijdens de voorbevallingsrust kunnen nu in aanmerking worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust. Lees meer

Europees akkoord sociale partners over digitalisering

Het akkoord erkent de voordelen van de digitale transformatie in termen van werkgelegenheid, productiviteit en werkomstandigheden en de uitdagingen die anticipatie op verandering en (om)scholing behoeven. Lees meer

Waarom een Europees relanceplan zo belangrijk is

Het VBO is enthousiast over het relanceplan van de Europese Commissie. Het is cruciaal dat de EU een samenhangend, ambitieus en gemeenschappelijk kader schept om het economische herstel op het continent aan te zwengelen. Lees meer

125 JAAR VBO – Loonvorming stabiel ondanks ‘COVID-19’-crisis

Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag vroeg het VBO 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten. Luc Denayer (CRB) zoomt in op de wet van 1996 over het concurrentievermogen. Lees meer

BBE en Platform International bespreken Europese kwesties

Het VBO organiseerde opnieuw een gezamenlijke videosessie van zijn werkgroepen BBE en Platform International. Op de agenda: de onderhandelingen tussen de EU en het VK en het Recovery Plan van de Europese Commissie. Lees meer

Caroline Van Marcke (Groep Van Marcke) huldigt VBO-commissie Duurzame ontwikkeling in

De VBO-commissie Duurzame ontwikkeling, die er kwam in het kielzog van ‘Creating value for society’, de nieuwe strategie van het VBO, mocht op haar eerste vergadering Caroline Van Marcke (groep Van Marcke) verwelkomen. Lees meer

Publicatie
Veilig aan het werk - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen om werknemers zo veilig mogelijk (opnieuw) aan het werk te laten gaan na de lockdown.
Lees meer

VBO-Evenementen
uw evenementen bij het VBO

Door de uitbraak van het coronavirus worden alle evenementen op het VBO uitgesteld tot nader order. Zodra de nieuwe datums bekend zijn, brengen we u daarvan op de hoogte.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright