VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 01 juli 2020
 
 
OPINIE
Coronacrisis slaat diepe krater in welvaart. Relanceplan nodig

Het lijkt erop dat we het coronavirus relatief onder controle hebben, maar de druk op de bedrijven blijft enorm. In die mate dat de Belgische economie in 2020 afstevent op de grootste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Lees meer
DEZE WEEK
Het VBO betreurt dat ondoordachte maatregelen het socialezekerheidsbudget onder druk zetten

De steunmaatregelen voor onze bedrijven zijn absoluut noodzakelijk. Het VBO betreurt evenwel dat het parlement maatregelen neemt zonder ze eerst breder door te spreken met de sociale partners. Lees meer

COVID 19 – Focus op ontwikkeling, opleiding en verbondenheid

Het VBO voerde in april en in juni grootschalige enquêtes uit bij respectievelijk 1241 en 426 bedrijfsleiders en HR-professionals en dit samen met Antwerp Management School en HRPro.be. Lees meer

Een crisisdraaiboek voor de logistieke sector?

De logistieke sector werd het slachtoffer van de plotse sluiting van grenzen en een wildgroei aan nationale regeltjes. De EU slaagde er niet in duidelijk te coördineren, en België bleek niet in staat om eenduidig te communiceren. Lees meer

Vermijd een schandaal dankzij een ‘data clean-up’

Een databank met persoonsgegevens kan zeker een belangrijke troef zijn, maar alleen als de data waarover je beschikt ook echt de gegevens zijn die jouw onderneming nodig heeft om haar activiteiten te ontplooien. Kwaliteit boven kwantiteit. Lees meer

Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats tussen 16 en 29 november 2020

De Nationale Arbeidsraad keurde zopas, op 30 juni 2020, het nieuwe advies goed waarin de sociale partners hun wens bevestigen om de sociale verkiezingen te organiseren tussen 16 en 29 november 2020. Lees meer

125 jaar VBO – Corona-ouderschapsverlof wortelt in ver verleden

Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag vroeg het VBO 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten. Paul Windey (voormalig voorzitter van de NAR) zoomt in op het ‘tijdskrediet’. Lees meer

Het VBO bespreekt de relance met Commissaris Didier Reynders

Het VBO organiseerde een gedachtewisseling tussen zijn eigen besluitvormingsorganen en Europees Commissaris Didier Reynders. De Commissaris gaf daar toelichting bij een aantal initiatieven die hij op touw heeft gezet of nog wil zetten. Lees meer

Publicatie
Focus Conjunctuur - Coronacrisis slaat diepe krater in welvaart. Relanceplan nodig

Twee keer per jaar bevraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Deze VBO-analyse bespreekt de impact die de huidige crisis op de ondernemingen heeft en wat hun verwachtingen zijn binnen zes maanden.
Lees meer

VBO Evenementen
Flexibele ruimten voor uw evenementen bij het VBO

Door de uitbraak van het coronavirus worden alle evenementen op het VBO uitgesteld tot nader order. Zodra de nieuwe datums bekend zijn, brengen we u daarvan op de hoogte.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright