VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 12 november 2020
 
 
OPINIE
Werk aan de winkel in de trans-Atlantische handelsrelatie onder Biden-Harris

Voor zowel Europese als Amerikaanse ondernemingen is het essentieel dat er snel komaf wordt gemaakt met de ruis op de handelsbetrekkingen die de afgelopen vier jaar is ontstaan.

Lees meer
DEZE WEEK
Herstructureringen: de sociale partners rondden hun werkzaamheden in de NAR af

Zoals afgesproken, formuleerden de sociale partners twee voorstellen over een ontwerp van centralisatie van de regelgevende teksten enerzijds en een ontwerp van uniek loket en uniek informatieplatform anderzijds. Lees meer

Nieuwe versie van de generieke coronagids

We vragen met aandrang aan bedrijven en organisaties om hun preventiebeleid, procedures, maatregelen en de naleving ervan opnieuw en vervolgens op regelmatige tijdstippen af te toetsen aan de generieke coronagids. Lees meer

Brexitwebinar van het VBO informeert bedrijven

Een webinar met maar liefst 400 live volgers! Belgische bedrijven zijn zich dus zeer bewust van de vele veranderingen die eraan komen. Het VBO roept nogmaals alle ondernemingen om hun voorbereidingen op deze nieuwe realiteit te versnellen. Lees meer

Naast de liquiditeit, ook de financiële ruggengraat verstevigen

Meer en meer bedrijven hebben nood aan maatregelen die structureel de kapitaalstructuur verstevigen en zo hun solvabiliteit op middellange en lange termijn kunnen veiligstellen. Het is 5 voor 12 voor een solvabiliteitsplan. Lees meer

Publicatie
Herstructureren met of zonder ontslagen

Elke onderneming moet zich in de loop van haar bestaan de vraag stellen of een herstructurering al dan niet opportuun is in functie van de economische cycli. Een praktische gids met mogelijke scenario’s en actieplannen.
Lees meer

VBO Evenementen
Syndicale faciliteiten

Het VBO organiseert een webinar om op een rijtje te zetten welke regels er gelden voor de faciliteiten van de délégués in de uitoefening van hun opdracht, de deelnemers in te lichten over het werkveld en tools aan te reiken.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright