Belgische infrastructuur: 'Werk aan de winkel’

Het VBO pleit voor een meer ambitieus beleid inzake infrastructuur, in het bijzonder voor de mobiliteit, zonder daarom de begroting kopje onder te laten gaan.

Het VBO publiceert een analyse die een stand van zaken geeft van de infrastructuur in België. Daaruit blijkt dat België nog steeds een degelijke basisinfrastructuur heeft, maar dat het gebrek aan onderhoud en uitbreiding in de voorbije decennia zijn tol eist. De kwaliteit van onze infrastructuur steekt daardoor steeds schriller af met die van onze buurlanden. Een verhoging van de overheidsinvesteringen in infrastructuur dringt zich dan ook op. Naast een gunstiger Europees budgettair kader moet daartoe ook werk worden gemaakt van eenvoudigere en snellere vergunningsprocedures. Extra investeringen in infrastructuur zijn broodnodig om ons land competitief te houden en aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

> Klik hier voor de analyse Belgische infrastructuur: 'Werk aan de winkel’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.