Focus Conjunctuur - Mist trekt op, maar nog moeilijke klippen in zicht

9 juli 2021 – Twee keer per jaar bevraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Op basis van dat onderzoek wordt dan een balans opgemaakt van de Belgische situatie en van de vooruitzichten voor het komende halfjaar.


Anouar Boukamel, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
Edward Roosens, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
08 juli 2021

Uit de enquête blijkt dat de meeste bevraagde sectoren zich veel positiever uitlaten over economische activiteit, werkgelegenheid, investeringen en vooruitzichten dan in november vorig jaar. De meeste sectoren verwachten over zes maanden evenveel of meer economische activiteit dan normaal. De helft van de ondernemingen zou bovendien zijn investeringen op peil houden. We mogen dus verwachten dat het herstel aanhoudt en zelfs op kruissnelheid komt in het tweede semester van 2021. Zo zou de Belgische economie in het eerste kwartaal van 2022 terug op haar peil van eind 2019 kunnen landen. Maar op dat ogenblik zal de economische activiteit nog altijd 3 à 4% lager liggen dan zonder de COVID-pandemie het geval was geweest.

En het verdere herstel is ook omgeven met een aantal belangrijke risico’s: biedt de vaccinatie voldoende bescherming tegen nieuwe varianten? Wat zal er gebeuren met de 125.000 tijdelijk werklozen eens het ‘over-macht’-regime wordt afgebouwd? Zullen er (veel) bedrijven aan het wankelen gaan ge-zien hun sterk aangetaste financiële positie? En zullen de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen en intermediaire goederen zich vertalen in meer inflatie, wat via de automatische loonindexering het concurrentievermogen van onze bedrijven aantast?

Optimisme is dus gewettigd, maar er is geen reden voor euforie. Daarvoor moeten nog te veel moeilijke klippen worden omzeild.

> Lees de volledige analyse

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.