Horizon België 2030 – Toekomstvisie voor een beter België

Samen met zijn leden-sectorfederaties werkte het VBO hard om een toekomstplan voor ons land ‘Horizon België 2030’ uit te tekenen. Een plan om van België een stabile en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is.

2030 is voldoende dichtbij om concreet te zijn – ver genoeg om vandaag al te kunnen plannen.  Samen met onze leden-sectorfederaties werkten onze experts bijzonder hard om een concreet toekomstplan voor ons land uit te tekenen. Een plan waarin we onze ambities concreet maken en de noodzakelijke voorwaarden en hefbomen in kaart brengen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. En van België een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is.

VIER (R)EVOLUTIES, VIER ANTWOORDEN

De boom-metafoor toont de grote lijnen van de toekomstvisie ‘Horizon België 2030’. Die visie steunt op de vaststelling dat ons land vandaag voor vier grote uitdagingen staat:

• De tendens tot vertraging van onze economische groei en productiviteitsgroei waardoor alle andere uitdagingen moeilijker beheersbaar worden;

• De vergrijzing van onze bevolking – een signaal dat onze levensverwachting het goed doet –die leidt tot een aanhoudend sterke toename van de overheidsuitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en een sterke uitstroom uit onze arbeidsmarkt;

• De (wereldwijde) klimaatverandering met zowel fundamentele klimatologische gevolgen, als economische uitdagingen bijvoorbeeld inzake de CO2-reductie;

• De internationale tendens tot deglobalisering die voor een kleine, open economie als de Belgische ingrijpende, negatieve gevolgen kan hebben.

Die vier uitdagingen kunnen we pas succesvol het hoofd bieden als we op vier grote domeinen een belangrijke omslag of (r)evolutie realiseren:

De digitalisering. Het ten volle benutten door ondernemers en overheden van de nieuw(st)e digitale en technologische mogelijkheden;

De vergroening. Minder interen op de natuurlijke rijkdommen en de klimaatverandering een halt toeroepen;

De arbeidsmarkt. Via een efficiënte arbeidsmarkt en een activerende sociale zekerheid de menselijke middelen en talenten toekomstgericht heroriënteren en streven naar een tewerkstellingsgraad van 80% of meer;

De overheden. Naar een veel efficiëntere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere dienstverlening.

Wordt ons land opnieuw een van de kampioenen die Europa’s transformatie naar een meer slagkrachtige, hulpbronnenefficiënte economie in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften zullen aansturen? Een van de kampioenen die de economische ruggengraat van Europa zullen vormen in een SDG-proof wereld? Of laten we ons stukje bij beetje, onzichtbaar bijna, verder zakken naar de staart van het peloton? Daar doen wij als grootste werkgeversorganisatie van het land niet aan mee. Integendeel. We zijn ervan overtuigd dat België alles heeft wat nodig is om er te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie.


We illustreren ons plan met een metafoor: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken te kunnen dragen.
> Lees of download ‘Horizon België 2030 – Toekomstvisie voor een beter België

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.