It's still the economy, stupid!

Op 26 mei aanstaande vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. De uitslag zal bepalen welke coalities nadien mogelijk zijn en bijgevolg ook welk beleid er in de periode 2019-2024 zal worden gevoerd. De voorbije maanden ging veel aandacht naar klimaat, migratie en koopkracht. Stuk voor stuk zeer belangrijke uitdagingen voor ons land. Als ondernemers willen we dit niet negeren, noch minimaliseren. Integendeel, we denken dat de economie en haar ondernemers een groot deel van de oplossingen kunnen aanbrengen. Ondernemingen zijn in onze ogen geen deel van het probleem, maar eerder een deel van de oplossing.

Om dat te illustreren heeft het VBO de informatieronde 'It's still the economy, stupid!' gelanceerd. Een joint venture tussen het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur en dat van Sociale Zekerheid & Werk heeft aan de hand van 5 nota's toegelicht welke vooruitgang er tijdens de voorbije legislatuur werd geboekt op het vlak van competitiviteit, werkgelegenheid, investeringen, groei, … Deze nota’s hebben de afgelopen weken ook flink wat persaandacht gekregen.

Is het werk daarmee af? Zeker niet! En het is precies dat wat het VBO wil aantonen. Als we de gigantische uitdagingen op het vlak van energie, mobiliteit, koopkracht, mismatch op de arbeidsmarkt, … effectief willen aanpakken, hebben we sterke, competitieve en innovatieve ondernemingen nodig. Het voorliggende werkstuk is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de twee hogervermelde competentiecentra, en verdiept het VBO Verkiezingsmemorandum 'Less is More' dat op 4 februari ll. werd gepubliceerd. 

> Lees ook de opinie van Pieter Timmermans 'Versterk onze fundamenten'
> Link naar het volledige document 'It's still the economy, stupid!'

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.