MEER DAN WINST ALLEEN – PUBLIC PRIVATE SUSTAINABLE PARTNERSHIP

15 juni 2022 - Aanvankelijk werden Private Public Partnerships (PPP) in ons land vooral toegepast als een vehikel om grote overheidsinvesteringen buiten de begroting te houden. Dat is uiteraard niet de juiste motivatie en het leidt uiteindelijk tot minder geslaagde projecten. Vandaag wint het  governancemodel opnieuw aan belang, onder meer door de grote uitdagingen waarmee ons land – en bij uitbreiding de hele wereld – de komende decennia wordt geconfronteerd.

Door de klimaatverandering, de digitalisering, het mobiliteits- en energievraagstuk, de grondstoffenschaarste, de toenemende druk op welzijn en gezondheid, … lijkt een PPP waarbij partijen actief in diverse domeinen en sectoren samenwerken steeds meer het aangewezen model om antwoorden te bieden op multidisciplinaire vragen als ‘Hoe gaan we onze steden en dorpen organiseren en voorbereiden op de toekomst?’ ‘Op welke manier kunnen we het welzijn en de welvaart van onze bevolking beschermen en versterken?’ De brede maatschappelijk impact en de complexiteit van die uitdagingen duwt de private en publieke partners in elkaars armen.

Naast de bedrijfseconomische (‘value for money’) en begrotingstechnische (‘off the balance sheet’) drijfveren van een PPP wordt duurzaamheid in de huidige, globale en lokale maatschappelijke context een onmiskenbaar belangrijke driver om een PPP als samenwerkingsmodel op te zetten. Zo komen we bij het thema van deze white paper: hoe kun je een meer ‘vloeiende’ doelstelling als duurzaamheid parametriseren om een werkbare, doelgericht PPSP (Public Private Sustainable Partnership) op te zetten? Met de ‘S’ van ‘sustainability’.

> Lees of download ‘Meer dan winst alleen – Public Private Sustainable Partnership’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.