Memorandum Europese verkiezingen – Voor een Europa van resultaten

De wereld verandert en onze ‘European way of life’ staat onder druk van interne en externe uitdagingen die vaak een Europees antwoord vereisen.

Op sociaal-economisch vlak moet het optreden van de Europese Unie de internationale concurrentiekracht van onze ondernemingen versterken en helpen om zich permanent aan te passen aan de uitdagingen en opportuniteiten in verband met onder andere globalisering, digitalisering en duurzaamheid. En dat ten voordele van de groei en de werkgelegenheid.

De EU en de lidstaten moeten ook inspanningen leveren om de steun aan het Europese project te versterken, met name via een betere communicatie over de concrete positieve gevolgen van het optreden van de EU.

Gezien de positieve gevolgen ervan alsook de onderliggende waarden en principes, steunt de Belgische bedrijfswereld de voortzetting van het Europese economische integratieproces.

Maar we pleiten voor een Europa van resultaten in een aantal (historische of nieuwe) kerntaken waar de EU een echte meerwaarde betekent.

Om die resultaten te bereiken, moet men:

1. garanderen dat het optreden van de EU rekening houdt met de belangen van alle lidstaten — inclusief de kleinste — en het subsidiariteitsbeginsel respecteert. Wanneer een optreden van de EU zinvol is, moet men garanderen dat de EU vooruit kan gaan, desnoods met verschillende snelheden maar zonder versnippering nadelig voor de economische actoren;

2. doorgaan met inspanningen voor ‘better regulation / better law making process’, met name door meer interactie met onze ondernemingen om beter zicht te krijgen op de haalbaarheid, de impact en de kosten van de overwogen opties;

3. waken over een efficiëntere verdeling van de financiële middelen van de EU, ten voordele van steun voor innovatie en productieve infrastructuren, zonder de globale belastingdruk op de ondernemingen te verzwaren.

> Download het memorandum


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.