Naar een ongeremde interne markt

1 april 2021 – De interne markt en haar vier fundamentele vrijheden zijn een essentiële realiteit en een conditio sine qua non voor een bloeiende en open Belgische economie. De Belgische ondernemingen worden echter nog dagelijks geconfronteerd met (nieuwe) belemmeringen voor de intra-Europese handel in goederen en diensten.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
01 april 2021

Het VBO schuift een groot aantal van die belemmeringen naar voren in deze publicatie, die het resultaat is van kwalitatieve interviews met zijn sectoren. Het vraagt aan de bevoegde autoriteiten, op Europees en nationaal niveau, actie te ondernemen om daadkrachtig te reageren op de voortdurende versnippering van de interne markt en op het nationaal protectionisme. Daarvoor moet er gewerkt worden aan de belangrijkste problematieken:

• Omzetting van de EU-wetgeving en ‘gold-plating’

Een correcte en snelle omzetting van de Europese wetgeving is essentieel om een voorspelbaar en coherent normatief kader voor bedrijven en burgers te garanderen. Het is cruciaal dat België zijn inspanningen op dit gebied voortzet door de nefaste praktijk van ‘gold-plating’ te vermijden. Anders dreigt de concurrentiekracht van onze bedrijven een achterstand op te lopen op die van hun Europese concurrenten.

• Bestaande regelgevende en administratieve obstakels

Een groot aantal bestaande obstakels moet worden aangepakt, om de correcte werking van de interne markt te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over bepaalde schendingen van het principe van wederzijdse erkenning of te formalistische procedures in diverse domeinen. Ook de dienstensector verdient bijzondere aandacht.

• Harmonisatie van nationale regels

We kunnen niet komen tot een optimale eengemaakte markt door alleen het bestaande acquis te respecteren en correct te implementeren. Waar nodig moeten ook nieuwe Europese regels worden aangenomen om bepaalde nationale bepalingen te harmoniseren. We denken daarbij in het bijzonder aan btw-procedures.

• Governance van de interne markt

Er is dringend nood aan een betere governance om ten volle van de voordelen van de interne markt te profiteren. Het ‘better regulation’-principe moet opnieuw prioritair worden, net zoals een beter toezicht op de toegang tot de Europese markt en transparantere openbare raadplegingen.

Naast die vier belangrijke domeinen, toont de recente actualiteit het belang aan van maximaal overleg tussen de nationale overheden in crisisperiodes.

> Lees de volledige analyse

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.