REFLECT VBO FEB - Levenslang leren

‘Levenslang leren, apprendre tout au long de la vie, lifelong learning’. Onze ondernemingen kennen en erkennen het belang van een levenslange leerattitude in alle talen. Die waardering komt er niet zomaar. Om in een snel veranderende wereld te kunnen werken en ondernemen zijn de juiste soft en hard skills van kapitaal belang. Dat geldt vandaag, maar ongetwijfeld morgen meer dan ooit.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
Joris Vandersteene, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 september 2021

Wie levenslang leren zegt, zegt in macro-economische termen: een wendbare en inzetbare beroepsbevolking die actief kan inspelen op wijzigende omstandigheden en op die manier onze welvaart helpt verzekeren. Om die visie en dat ideaal te realiseren, kunnen we leren van wieg tot graf onmogelijk overschatten. En moeten we het onderwijs voldoende autonomie geven om, samen met en complementair aan de bedrijfswereld, onze jeugd de juiste leerattitude en -cultuur eigen te maken. 

Laat u inspireren door de selectie artikels van de jongste editie van het VBO-magazine REFLECT, De weg naar duurzame inzetbaarheid? Levenslang leren!  

Willen de Belgen wel leren?
Voor de concurrentiekracht van een onderneming is een sterke leercultuur van kritiek belang. De impact op het innovatievermogen, de wendbaarheid en de inzetbaarheid van de medewerkers kan niet worden onderschat. Blijft de hamvraaghoe hoog die leercultuur in België scoort. Zijn we koplopers of hinken we achterop? <lees meer> 

Wie moet investeren in levenslang leren?
Leren doen we van elkaar, op de werkvloer en overal daarbuiten. Leren is ook een neverending story. Maar wie is verantwoordelijk voor een loopbaan lang leren? Anders gezegd wie neemt het initiatief? En wie investeert in tijd en middelen?<lees meer

Het sociaal overleg en de leerdiscussie
Zal de wetgever elke sector verplichten om het aantal opleidingsdagen jaar na jaar op te trekken? Trouwens, hoeveel dagen vorming moet iemand jaar in jaar uit krijgen om een goede poetshulp te kunnen zijn? Op die manier wordt het ‘vorming om de vorming’ en een pure kost. <lees meer>

De leerrekening in 7 vuistregels
De piste van de leerrekening is niet nieuw en zeker nuttig. Op voorwaarde dat …<lees meer> 

Geef twee ervaringsdeskundigen het platform en …
… ze zetten meteen de toon. Nico Reeskens(The Adecco Group en Federgon)pleit voor“kortere opleidingscycli en het uitzendcontract van onbepaalde duur”. Volgens Alexander Maeyaert (Global Apprenticeship Network Belgium) moet de arbeidsmarkt circulair worden. Talent maximaal ontginnen en ontwikkelen of up- en reskillen om uitstoot te vermijden”.<lees meer

Mis geen enkel artikel. Klik hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.