VBO-magazine REFLECT – Meer jobs voor meer jongeren

Het VBO wijdt het magazine REFLECT van oktober 2015 aan de jongerentewerkstelling, die ook het thema is van het Forum – Young Talent in Action – dat het op 1 oktober organiseert. 

Begin 2015 had meer dan één op vijf 15- tot 24-jarigen in België geen job. Jongeren zonder werk of vooruitzicht op een baan hypothekeren hun toekomst en die van de volgende generaties. Daarom moet er vandaag meer dan ooit worden ingezet op jongeren en hun kansen op de arbeidsmarkt. Vier actoren spelen daarbij een complementaire rol: de beleidsmakers (de overheid en sociale partners), het onderwijs, de ondernemingen en de jongeren zelf.

Jongeren zijn de werknemers, werkgevers, ondernemers, leidinggevenden en beslissers van morgen. Het menselijk kapitaal dat ze met hun talenten en skills vertegenwoordigen, is een waardevolle bron die we moeten voeden, ontwikkelen en verzilveren. Want onze samenleving, economie, groei en welvaart hangen er van af.

Efficiënte aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Nadat het een inventaris van de tewerkstelling van de jongeren heeft opgemaakt en heeft uitgelegd waarom we hun talent moeten valoriseren, buigt het magazine zich over de kwestie van een betere onderlinge afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vandaag komt het erop aan onze deuren nog meer voor elkaar open te stellen zodat kennen en kunnen elkaar versterken. Stages, praktijklessen in het bedrijf, uitwisselingsprojecten, volwaardig alternerend leren/werken… en alle mogelijke varianten op deze voorbeelden verhogen de opleidingskwaliteit en de arbeidsrelevante competenties van de jongeren. De sectorfederaties hebben dit goed begrepen en lanceren al jaren talloze initiatieven. Deze REFLECT presenteert een assortiment daarvan.

REFLECT nodigde twee economisten uit – Luc Sels (KU Leuven) en Bruno Van der Linden (FNRS & UCL) – die beiden arbeidsmarktspecialisten zijn, om hun kijk op de jongerentewerkstelling te geven: scarring effects, waarde van de hard skills en van de soft skills, duaal leren en permanente opleiding, opdoen van ervaring, NEET en groei, zin van het minimumloon, ondernemerschap… Het meest ongerust maken ze zich over het toenemend aantal jongeren dat van de radar verdwijnt…

Ten slotte suggereert deze REFLECT enkele pistes die door verschillende deskundigen naar voren worden geschoven om de competenties en de talenten van de volgende generaties maximaal te ontwikkelen en hun tewerkstellingskansen te bieden.

Klik hier om de nieuwe editie van VBO-REFLECT 'Meer jobs voor meer jongeren' te lezen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.