VBO-magazine REFLECT – Mobiliteit – Klaar voor de revolutie?

Files, luchtverontreiniging, slechte staat van de infrastructuur, vertragingen: er gaat geen dag voorbij of mobiliteit haalt het nieuws, en meestal in negatieve zin. Het volstaat om de cijfers er bij te nemen om de omvang van het probleem te vatten. Zo verliest een Belgische automobilist jaarlijks gemiddeld 44 uur in de files, een Europees record. De uitstoot van broeikasgassen door het verkeer is verantwoordelijk voor 18% van de totale uitstoot en blijft stijgen. De openbare investeringen in infrastructuur vielen van 4,5% van het bbp in de jaren 80 terug tot 2%.

Paradoxaal genoeg is het groeiende verkeer, en dus ook files, een teken van een dynamische economie. Dankzij mobiliteit geraken de Belgen dagelijks op hun werk en kunnen bedrijven hun diensten en goederen leveren. Om dezelfde redenen moeten we ervoor zorgen dat de penibele situatie er niet nog verder op achteruitgaat.

Bedrijven, motor voor een nieuwe mobiliteit
Uit onze peiling bij 200 werkgevers en 900 werkgevers blijkt dat ze zonder twijfel openstaan voor duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in de nabije toekomst. Tegelijk werd duidelijk dat dergelijke oplossingen slechts bij een kleine minderheid van de ondernemingen vandaag al operationeel zijn. Een signaal dat er eerst nog heel wat hindernissen moeten worden weggewerkt.

In dit nieuwe nummer van REFLECT doen we meer dan een stand van zaken opmaken. We lichten ook vijf belangrijke trends toe die onze mobiliteit wel eens radicaal zouden kunnen omgooien – en dat deels nu al doen. We laten federaal minister van Mobiliteit François Bellot aan het woord, die ons vertelt hoe hij de auto, de trein en de pendelaar van morgen ziet en welke acties hij wil opzetten om een echte ‘mental shift’ teweeg te brengen in mobiliteit. Tot slot gaat deze REFLECT dieper in op het Mobiliteitsplan waarmee het VBO uitpakt.

> Klik hier om de nieuwe editie van VBO-REFLECT ‘Mobiliteit - Klaar voor de revolutie?' te lezen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.