NIEUWE VERSIE! - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

31 mei 2021 â€“ Nieuwe versie!

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 12 mei 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 4).

De generieke gids bestaat 1 jaar! Naar aanleiding daarvan hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, samen met de FOD Werkgelegenheid en de beleidscel van de Minister van Werk nagegaan of de generieke gids moest geactualiseerd worden en welke aanpassingen nodig waren. Ze hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein (waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën). De gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. De analyse heeft ertoe geleid dat bepaalde delen van de generieke gids zijn aangepast (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen van de generieke gids):

  • de doelstelling van de gids
  • de ventilatie
  • het dragen van mondmaskers
  • de teststrategie in de onderneming. 

Bij het doel van de gids wordt erop gewezen dat ook wie negatief test of al gevaccineerd is toch de maatregelen moet blijven volgen. Ook het belang van vaccinatie wordt benadrukt. 

Het hoofdstuk over ventilatie kreeg enkele preciseringen: ventileren doe je met verse buitenlucht of met van virus gezuiverde lucht, het debiet pas je aan volgens het aantal aanwezigen, minimale ventilatie wanneer de vertrekken niet in gebruik zijn en het CO2-gehalte als indicator voor verluchting zo laag mogelijk en in elk geval onder de grenwaarde houden. 

Bij mondmaskers wordt duidelijker gemaakt dat het dient te gaan om een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt. De situaties waarin het masker nodig is of sterk aanbevolen worden beschreven evenals het feit dat rekening moet gehouden worden met eventuele specifieke regels in protocollen.

Tenslotte kregen de mogelijkheden en de strategie om te testen in ondernemingen een plaats in de nieuwe versie van de generieke gids.

De generieke gids blijft het sleutelinstrument voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.

> ZIE OOK

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.